forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)
Lisa Elsbøll (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 120

Udgivet med støtte fra:
Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Undervisningsministeriets tipsmidler
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1996:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Linde-Friedenreich - historien om et tvivlsomt adelskab
Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund

»The old war-horse« - om fynboen Jens Hansen Lundager
Af Robert Ørsted Jensen:

Anne Rosenkrans’ og Franz Rantzaus bryllup 1584 - adelig statuskonsumption og social prestige
Af E. Ladewig Petersen

Orientering:

Københavnske præster i Folkekirken 1850-1950 - et ændret værktøj for slægtsforskere
Af Lisbeth Ulsøe

Slægtsforskerens arbejdsbord - strøtanker i anledning af tilgængeliggørelsen af Wilhelm Seidels slægtshistoriske samlinger i Landsarkivet for Sjælland
Af Erik Kann

SSFs Weekendkursus 1996

SSF (Slægten)

Nordisk Konference for Slægtsforskning og EDB for slægtsforskere - Aflyst!

Småstykker:

William Curling på Suderø - en utrolig historie fra Færøerne
Af Georg Agerby

Vidunderbarnet Haas
Af Jørgen Wangel

E. Tang Kristensen og den »omvandrende« døbefont
Af Carsten Katballe

Danske og norske studerende ved universitetet i Halle 1692-1741
Af Vello Helk

Bødler, rakkere og natmandsfolk - en lille tilføjelse
Af Tommy P. Christensen

Anmeldelser:

Kancelliets Brevbøger 1650 - vedrørende Danmarks indre forhold
Ved Jens Holmgaard (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Kulturhistorisk Årsbok för Skåneland 1994
Ved SAXO (anmeldt af Tommy P Christensen)

Til Ullerup. Landsbyliv og bygningsregistrant
Af Inger Kjær Jansen (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Ølstykke - til alle tider
Af Svend Esbech (anmeldt af Jens Henrik Tiemroth)

Søllerød i sort og hvidt 1940-1945. Besættelse. Befrielse
Ved red. Niels Peter Stilling (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Røverhistorier. Sagn og Virkelighed
Af Charlotte S. H. Jensen (anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

Når baner brydes. Et pilotprojekt om 1920’erne til Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Af Adda Hilden og Jytte Larsen (anmeldt af Ning de Coninck-Smith)

Da de åndsvage blev farlige
Af Birgit Kirkebæk (anmeldt af Signe Mellemgaard)

Assistens kirkegård. Fortegnelse over nogle bemærkelsesværdigegrave
Af Axel Andersen (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Assistensia
Af Ole Bøgh, ansv.red. Udgivet af Foreningen Assistens Kirkegårds Formidlingscenter (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Stamtavle vedrørende de successionsberettigede i Den von Schiebell- Arenstorffske familiestiftelse
Ved Frantsjørgen Hvass (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Frikorpsfolk. Frikorps Danmark på Østfronten 1941-1945
Af Erik Haaest (anmeldt af John T. Lauridsen)

Gråsprængte Herrer. Elleve livsforløb i det tyvende århundrede
Af Aase Myhr og Rita Naabye (anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

Hvo Intet vover. Emil Jennerjahn og hans mor
Af Gorm Henrik Rasmussen (anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

Poul Reichhardt. Folkelig - og helt sig selv. En biografi
Af Carsten Borch (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Øl og Marmor. Carl Jacobsen på Ny Carlsberg
Af Kristof Glamann (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Din hengivne Jacobsen. Bryggerens breve til sin søn
Redigeret af Kirsten Glamann (anmeldt af Hans H. Worsøe)

... Gør jer pligt - Gør jert værk. John Christmas Møllers dagbøger 1941-45
Udgivet med noter og dokumenter ved Erik Thostrup Jacobsen (anmeldt af John T Lauridsen)

Som årene gik
Af Poul Hess Larsen (anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

forside

1990:1

forside

1990:2

forside

1991:1

forside

1991:2

forside

1992:1

forside

1992:2

forside

1993:1

forside

1993:2

forside

1994:1

forside

1994:2

forside

1995:1

forside

1995:2

forside

1996:1

forside

1996:2

forside

1997:1

forside

1997:2

Forside blank

1998:1

forside

1998:2

forside

1999:1

Forside blank

1999:2

 Forside

Redaktion: 
Thit Birk Petersen (ansv.), Cecilie Damkær, Rune Larsen, Birgitte Pantmann, Catrine Faarbæk, Nina Etting Pentz, Henriette Kragh Jacobsen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 120

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond
Disponent Ove Mellerups Mindefond
Kulturstyrelsen

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift 2013:2

Artikler:

Slægtsnavnet Paludan i Danmark og Norge

Af Edvard Paludan 

Der kendes fire nulevende danske slægter med navnet Paludan. De kan alle føres tilbage til 15-1600-tallet. I artiklen redegøres der bl. a. for oprindelse, våbenskjolde, litteratur, geografisk udbredelse, erhvervsfordeling og særligt karakteristiske fornavne for hver af de fire slægter. 

 

Mette Scholastica Kellinghusen - hendes liv, aner og efterslægt

Af Anna Marie Lebech-Sørensen

Mette Scholastica Kellinghusen blev født i en jysk præstegård, men giftede sig under sin stand og endte sit liv på fattighjælp. Blandt hendes efterkommere er der en lang række østjyske smedemestre. Men når man bevæger sig tilbage i tiden, finder man blandt hendes aner en række præster, nordtyske købmand i 1500-tallet og hallandske lavadelsmænd i 15-1600-tallet. I den lidt fjernere del af slægten møder man også så kendte personer som de to biskopper Erik Pontoppidan og »skriverjomfruen« Charlotte Dorothea Biehl. 

 

Slægten Fohlmann fra Tyrstrup

Af Bodil Clausen og Aage Heiken

Jost Lauenstein var borgmester i Haderslev i anden halvdel af 1600-tallet. En af hans døtre blev stammoder til Fohlmann-slægten, der følges frem til slutningen af 1800-tallet. Artiklen bygger på studier i adskillige danske og tyske arkiver samt i en række personal- og lokalhistoriske værker. 

 

1700-tallets købstæder - stagnation eller dynamik?

Af Jørgen Mikkelsen

1700-tallets småkøbstæder bliver ofte opfattet som statiske og relativt lukkede enheder. En analyse af befolkningsudviklingen i de sydvestsjællandske byer viser imidlertid, at der her var tale om en ganske betydelig befolkningsudskiftning mellem folketællingerne i 1787 og 1801.

 

SMÅSTYKKER

Slægtsforskning ved hjælp af Internet 

Litteratursøgning i cyberspace 

Genealogie - en teoretisk vejledning fra 1818 

Et udvalg af grønlandsk slægtslitteratur 

Querin Farver og Corin Silman

 

NEKROLOG

Gregers Hansen 1900-1997

 

ORIENTERING

Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon

 

ANMELDELSER

Paul Holt og Mikael Holt: Historiske årstal. (Lisa Elsbøll) 

Erik Gøbel og Knut Sprauten: Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536-1814 især vedrørende centraladministrationen. (Karl Peder Pedersen) 

Antikvarisk-Topografisk Arkiv. Afdeling for Oldtid og Middelalder. Nationalmuseets Vejledninger. (Tommy P. Christensen) 

Håndbog i slægtshistorie. Af Hans H. Worsøe. (Tommy P. Christensen) 

Mesing by 1458-1767. Af Kirstin Nørgaard Pedersen + Bodil Clausen: Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753. (Anton Blaabjerg) 

"Liimfabrikken" på Amagerbro. Et industrieventyr fra forrige århundrede efter Lauritz Peter Holmblads optegnelser. Kommenteret og suppleret af Erik Housted. (Lisa Elsbøll) 

Thorkild Kjærgaard: Fremskridtets mænd. En udstilling af skydeskiver fra det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab. (Jørgen Mikkelsen) 

Danske Forstkandidater 1897-1996. Af Svend Balslev. (Tommy P. Christensen) 

Danske middelalderforskere - en oversigt. Ved Henrik Lerdam. (Jørgen Mikkelsen) 

Gunner Schaumburg-Müller: Slægtsbog for Pastor Ferdinand Schaumburg Müller og hustru Actonia Hass. (Hans H. Worsøe) 

Anne Løkke og Anette Faye Jacobsen: Familieliv i Danmark 1550 til år 2000. (Hans H. Worsøe) 

Holger Rasmussen: Lønligt liv er lykkeligt. Bernhard Olsen som kulturhistoriker. (Jørgen Mikkelsen) 

Jacob Thode Ræder: Kærlighed i Kiel. Af en dansk officers efterladte papirer 1825-28. Udgivet af Agnes Ræder Clausen. (Poul Steen) 

Frihed er det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp. Af Poul Nyboe Andersen. (Jørgen H. Barfod) 

Aksel Röhling: Adrian Bekker 1719-1803. Levnedsbeskrivelse. (Karl Peder Pedersen)

 Forside

Redaktion: 
Thit Birk Petersen (ansv.), Cecilie Damkær, Rune Larsen, Birgitte Pantmann, Catrine Faarbæk, Nina Etting Pentz, Henriette Kragh Jacobsen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 120

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond
Disponent Ove Mellerups Mindefond
Kulturstyrelsen

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift 2013:2

Artikler:

Slægtsforskning i Grønland 

Niels H. Frandsen 

En del danskere har slægtsforbindelser til Grønland, enten gennem forfædre fra Grønland, forfædre der har været ansat i Grønland i en periode eller gennem søskende til forfædre. Denne artikel fortæller lidt om, hvad man på Grønlands Landsarkiv og til dels Rigsarkivet kan finde om disse personer.

 

Den gode forbindelse 

Karl Peder Pedersen 

I 1778 lykkedes det den fynske godsejer Frederik Bagger at få sin protege ansat som amtsforvalter i Ringkøbing. Det skete i kraft af gode forbindelser til de indflydelsesrige Moltker. Normalt er det vanskeligt at dokumentere sådanne patron/klientforhold, da kildematerialet som regel er tilintetgjort. I den forstand er udnævnelsessagen særdeles interessant, ligesom den også kaster nyt lys over ansættelsesproceduren på et tidspunkt, hvor centraladministrationen var begyndt at gøre sig stærkere gældende over for den enevældige konge. 

Da den 25-årige fynske præstesøn Thomas Bagger Lütken i maj 1778 fik besked om, at han var blevet udnævnt til amtsforvalter i Ringkøbing, brød han fuldstændig sammen, og det var som om glædestårerne ingen ende ville tage. Det kan man godt forstå, for med meddelelsen udløstes .......

 

Kort og ejendomshistorie 

Jesper Ratjen 

Topografiske kort er en uvurderlig god kilde til oplysning om landskabets bebyggelse og øvrige anvendelse de sidste par hundrede år. Artiklen giver praktisk anvisning på, hvorledes man ved benyttelse af nye og ældre topografiske kortblade og kortbøger finder beliggenheden af navngivne steder og ejendomme, finder deres matrikelnummerbetegnelse og evt. følger disse tilbage til udskiftningskortene. 

....Desuden fortjener et par andre gode, lettilgængelige kilder, som kan ses på det lokale bibliotek, at blive nævnt. .... Til sidst omtales nogle kilder med tilknytning til 1844- og købstadsmatriklen. ...

 

En københavnsk kleinsmedemester omkring 1800 

Steen Bernichow 

Den koleriske klejnsmed Joachim Friederich Bernickow har sat sig mange spor i arkiverne, ikke mindst hos de københavnske politi- og domsmyndigheder. Disse arkivalier kaster et spændende lys over tilværelsen som håndværksmester i København omkring 1800 og især over forholdet mellem mester, svende og andre ansatte.

 

Rigsarkivet og brugerne 

Birgit Løgstrup Rigsarkivet i de seneste år gjort en række tiltag for at fremme tilgængeliggørelsen af arkivets samlinger. De vigtigste aktiviteter har været forsøget på i samarbejde med brugerne at udarbejde særlige introduktioner til udvalgte arkivalier og udsendelsen af 17 foldere med fællestitlen "Rigsarkivet informerer".

 

SMÅSTYKKER:

Et vindue til fortidens liv 

Hustruvold i gamle dage 

Den gode guds retfærdige domme

 

ORIENTERING:

Generalforsamling 1997 

Resultatopgørelse og balance 

Nyt fra Norden. Bl.a. om Nordisk Slægtsforskerkonference i Stockholm 1998 og orientering om nye udgivelser. 

Hvem Forsker Hvad

 

ANMELDELSER:

Lexikon historischer Berufe in Schleswig-Holstein und Hamburg, zusammengestellt unter Mitwirkung mehrerer Fachkollegen von Klaus-J. Lorenzen-Schmidt. (Jürgen Beyer) 

Holger Hertzum-Larsen: Kongens Retterting. Register til Herredagsdomme 1616-1650. (Ole Degn) 

Holger Hertzum-Larsen: Udarvsskifter Odense 1630-1750. (Ole Degn) 

Nynne Helge: Familien Jensen og Vorherre. Religionens plads i københavnske arbejderfamiliers kultur og livsform 1870 til 1950 - med særlig vægt på perioden før 1920. (Lisa Elsbøll) 

Laura Meyer Hansen: Vonsild i krig og fred - fra svenskekrigene til landboreformerne. (Tommy P. Christensen) 

Kirsten Lindberg: Sirenernes Stad København. Bd. l-lll. (Tommy P. Christensen) 

Karsten Kjer Michaelsen: Danskerne på Prærien. En beretning om Dannebrog, Dannevirke og Nysted i Howard County, Nebraska, USA. (Birgit Flemming Larsen) 

Henrik M. Jansen og Otto Jonasen: Fattiggården. Træk af fattigforsorgens historie i Svendborg. (Hanne Toft) 

Allan Bengtsson og Lars N. Henningsen: Vandrelærere - rejsende i dansk kultur. (Birgit Flemming Larsen) 

Vivian Etting: Margrete den første. En regent og hendes samtid. (Tommy P. Christensen) 

Erik Housted: En matador på Amager. Eberts Villaby og dens grundlægger Hermann Ebert. (Lisa Elsbøll) 

Henning Nielsen: Karl Skytte - fynboen på folkestyrets fornemste embede. (John T. Lauridsen) 

Københavner-erindringer, 1920-50, red. Helle Linde. Historiske Meddelelser om København 1996. (Birgit Flemming Larsen) 

Sange: Niels H. Frandsen: Slægtsforskning

 Forside

Redaktion: 
Jørgen Mikkelsen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 142

Udgivet med støtte fra:
Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Undervisningsministeriets tipsmidler
Alfred Goods Fond

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1998:2

Artikler:

Forfædre i folkemunde
Af Charlotte S.H. Jensen

Lad slægten fortælle - om interviewet som alternativ metode til slægtsforskning
Af Nynne Helge 

Danske Kancellis centrale protokol- og sagsrækker i 1700-tallet som personal- og lokalhistoriske kilder - en kommenteret oversigt
Af Michael Bregnsbo

Georg Julius Wodroff - afstamning og familie
Af Jochen Hahne

Peter Didrik Lacoppidan Feilberg - en skæbnefortælling
Af Henning Feilberg

Småstykker:

Dansk Kvindebiografisk Leksikon - præsentation og eftersøgning 

Møllers kasser - et nyttigt hjælpemiddel til slægtsforskning 

"En lille Familieskitse" - om slægten Andersen 

Karen Sophie Rosengaard - brødrene Mynsters mormor 

Om Iver Iversen Hemmets efterkommere - et supplement

Orientering:

Generalforsamlling 1998 

Resultatopgørelse og balance 1997 

Nyt fra Norden 

Nyt om Hvem Forsker Hvad 

Anmeldelser:

Forskningen i Statens Arkiver. Årsberetning for 1997
(anmeldt af Tommy P. Christensen)

Søllerødbogen 1997 og 1998
(anmeldt af Lisa Elsbøll)

The 1688 Census of the Danish West Indies (Portrait of a Colony in Crisis)
(anmeldt af Tommy P Christensen)

Sirenernes Stad København. By- og bygningshistorie før 1728. Bd. IV: Christianshavn
Af Kirsten Lindberg (anmeldt af Tommy P Christensen)

Ahlgade 15-17, Holbæk. En arkæologisk og historisk undersøgelse fra 1200 til nutiden
(anmeldt af Tommy P Christensen)

Det store i det små
(anmeldt af Lars N. Henningsen)

Enevældens amtmænd. Danske amtmænds rolle og funktion i enevældens forvaltning 1660-1848
Af Karl Peder Pedersen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Folk skriver til kongen. Supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet
Af Michael Bregnsbo (anmeldt af Peter Henningsen)

Spredte træk fra Dagligliv på Hjortespring 1900-1958
Af Stig Larsen (anmeldt af Tommy P Christensen)

Anetavle for Cathrine Keller født Graae (1833-1906)
Af Aage Heiken (anmeldt af Arne J. Knudby)

General de Meza og Den Dansk-Tyske Krig 1864
Af Knud Rasmussen (anmeldt af Henrik Stevnsborg)

Bondedrengen, der blev verdensprædikant
Af Carl Raft (anmeldt af Lisbeth Ulsøe)

Sagføreren. Konge af Hammer Bakker - en biografi af Ole Bergh.
(anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

Verner Christensen: Dengang - dreng i Pandrup i tyverne
Af Verner Christensen (anmeldt af Lisbeth Ulsøe)

Som jeg så det - Som jeg ser det. Diplomat i København 1939-43
Af Gustav Meissner (anmeldt af Harald Runblom)

Øvrige bøger, årsskrifter m.m. modtaget i 1997/98