Forside

Redaktion: 
Thit Birk Petersen (ansv.), Cecilie Damkær, Rune Larsen, Birgitte Pantmann, Catrine Faarbæk, Nina Etting Pentz, Henriette Kragh Jacobsen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 120

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond
Disponent Ove Mellerups Mindefond
Kulturstyrelsen

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift 2013:2

Artikler:

Slægtsforskning i Grønland 

Niels H. Frandsen 

En del danskere har slægtsforbindelser til Grønland, enten gennem forfædre fra Grønland, forfædre der har været ansat i Grønland i en periode eller gennem søskende til forfædre. Denne artikel fortæller lidt om, hvad man på Grønlands Landsarkiv og til dels Rigsarkivet kan finde om disse personer.

 

Den gode forbindelse 

Karl Peder Pedersen 

I 1778 lykkedes det den fynske godsejer Frederik Bagger at få sin protege ansat som amtsforvalter i Ringkøbing. Det skete i kraft af gode forbindelser til de indflydelsesrige Moltker. Normalt er det vanskeligt at dokumentere sådanne patron/klientforhold, da kildematerialet som regel er tilintetgjort. I den forstand er udnævnelsessagen særdeles interessant, ligesom den også kaster nyt lys over ansættelsesproceduren på et tidspunkt, hvor centraladministrationen var begyndt at gøre sig stærkere gældende over for den enevældige konge. 

Da den 25-årige fynske præstesøn Thomas Bagger Lütken i maj 1778 fik besked om, at han var blevet udnævnt til amtsforvalter i Ringkøbing, brød han fuldstændig sammen, og det var som om glædestårerne ingen ende ville tage. Det kan man godt forstå, for med meddelelsen udløstes .......

 

Kort og ejendomshistorie 

Jesper Ratjen 

Topografiske kort er en uvurderlig god kilde til oplysning om landskabets bebyggelse og øvrige anvendelse de sidste par hundrede år. Artiklen giver praktisk anvisning på, hvorledes man ved benyttelse af nye og ældre topografiske kortblade og kortbøger finder beliggenheden af navngivne steder og ejendomme, finder deres matrikelnummerbetegnelse og evt. følger disse tilbage til udskiftningskortene. 

....Desuden fortjener et par andre gode, lettilgængelige kilder, som kan ses på det lokale bibliotek, at blive nævnt. .... Til sidst omtales nogle kilder med tilknytning til 1844- og købstadsmatriklen. ...

 

En københavnsk kleinsmedemester omkring 1800 

Steen Bernichow 

Den koleriske klejnsmed Joachim Friederich Bernickow har sat sig mange spor i arkiverne, ikke mindst hos de københavnske politi- og domsmyndigheder. Disse arkivalier kaster et spændende lys over tilværelsen som håndværksmester i København omkring 1800 og især over forholdet mellem mester, svende og andre ansatte.

 

Rigsarkivet og brugerne 

Birgit Løgstrup Rigsarkivet i de seneste år gjort en række tiltag for at fremme tilgængeliggørelsen af arkivets samlinger. De vigtigste aktiviteter har været forsøget på i samarbejde med brugerne at udarbejde særlige introduktioner til udvalgte arkivalier og udsendelsen af 17 foldere med fællestitlen "Rigsarkivet informerer".

 

SMÅSTYKKER:

Et vindue til fortidens liv 

Hustruvold i gamle dage 

Den gode guds retfærdige domme

 

ORIENTERING:

Generalforsamling 1997 

Resultatopgørelse og balance 

Nyt fra Norden. Bl.a. om Nordisk Slægtsforskerkonference i Stockholm 1998 og orientering om nye udgivelser. 

Hvem Forsker Hvad

 

ANMELDELSER:

Lexikon historischer Berufe in Schleswig-Holstein und Hamburg, zusammengestellt unter Mitwirkung mehrerer Fachkollegen von Klaus-J. Lorenzen-Schmidt. (Jürgen Beyer) 

Holger Hertzum-Larsen: Kongens Retterting. Register til Herredagsdomme 1616-1650. (Ole Degn) 

Holger Hertzum-Larsen: Udarvsskifter Odense 1630-1750. (Ole Degn) 

Nynne Helge: Familien Jensen og Vorherre. Religionens plads i københavnske arbejderfamiliers kultur og livsform 1870 til 1950 - med særlig vægt på perioden før 1920. (Lisa Elsbøll) 

Laura Meyer Hansen: Vonsild i krig og fred - fra svenskekrigene til landboreformerne. (Tommy P. Christensen) 

Kirsten Lindberg: Sirenernes Stad København. Bd. l-lll. (Tommy P. Christensen) 

Karsten Kjer Michaelsen: Danskerne på Prærien. En beretning om Dannebrog, Dannevirke og Nysted i Howard County, Nebraska, USA. (Birgit Flemming Larsen) 

Henrik M. Jansen og Otto Jonasen: Fattiggården. Træk af fattigforsorgens historie i Svendborg. (Hanne Toft) 

Allan Bengtsson og Lars N. Henningsen: Vandrelærere - rejsende i dansk kultur. (Birgit Flemming Larsen) 

Vivian Etting: Margrete den første. En regent og hendes samtid. (Tommy P. Christensen) 

Erik Housted: En matador på Amager. Eberts Villaby og dens grundlægger Hermann Ebert. (Lisa Elsbøll) 

Henning Nielsen: Karl Skytte - fynboen på folkestyrets fornemste embede. (John T. Lauridsen) 

Københavner-erindringer, 1920-50, red. Helle Linde. Historiske Meddelelser om København 1996. (Birgit Flemming Larsen) 

Sange: Niels H. Frandsen: Slægtsforskning