Indkaldelse til Samfundets ordinære generalforsamling 2018

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab og fastsættelse af kontingent

5) Valg af formand

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Indkomne forslag

10) Eventuelt

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 24.04.2018 kl. 16:30

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

 

Dokumenter

Bestyrelsens beretning

Regnskab for året 2017

Referat fra generalforsamlingen

 

Foredrag efter generalforsamlingen

Indfødsretslovgivning og indfødsretssager

Ph.d. Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet, fortæller om opnåelse af indfødsret gennem tiden.

Tilmelding til foredraget