Forside

Redaktion: 
Thit Birk Petersen (ansv.), Cecilie Damkær, Rune Larsen, Birgitte Pantmann, Catrine Faarbæk, Nina Etting Pentz, Henriette Kragh Jacobsen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 120

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond
Disponent Ove Mellerups Mindefond
Kulturstyrelsen

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift 2013:2

Artikler:

Slægtsnavnet Paludan i Danmark og Norge

Af Edvard Paludan 

Der kendes fire nulevende danske slægter med navnet Paludan. De kan alle føres tilbage til 15-1600-tallet. I artiklen redegøres der bl. a. for oprindelse, våbenskjolde, litteratur, geografisk udbredelse, erhvervsfordeling og særligt karakteristiske fornavne for hver af de fire slægter. 

 

Mette Scholastica Kellinghusen - hendes liv, aner og efterslægt

Af Anna Marie Lebech-Sørensen

Mette Scholastica Kellinghusen blev født i en jysk præstegård, men giftede sig under sin stand og endte sit liv på fattighjælp. Blandt hendes efterkommere er der en lang række østjyske smedemestre. Men når man bevæger sig tilbage i tiden, finder man blandt hendes aner en række præster, nordtyske købmand i 1500-tallet og hallandske lavadelsmænd i 15-1600-tallet. I den lidt fjernere del af slægten møder man også så kendte personer som de to biskopper Erik Pontoppidan og »skriverjomfruen« Charlotte Dorothea Biehl. 

 

Slægten Fohlmann fra Tyrstrup

Af Bodil Clausen og Aage Heiken

Jost Lauenstein var borgmester i Haderslev i anden halvdel af 1600-tallet. En af hans døtre blev stammoder til Fohlmann-slægten, der følges frem til slutningen af 1800-tallet. Artiklen bygger på studier i adskillige danske og tyske arkiver samt i en række personal- og lokalhistoriske værker. 

 

1700-tallets købstæder - stagnation eller dynamik?

Af Jørgen Mikkelsen

1700-tallets småkøbstæder bliver ofte opfattet som statiske og relativt lukkede enheder. En analyse af befolkningsudviklingen i de sydvestsjællandske byer viser imidlertid, at der her var tale om en ganske betydelig befolkningsudskiftning mellem folketællingerne i 1787 og 1801.

 

SMÅSTYKKER

Slægtsforskning ved hjælp af Internet 

Litteratursøgning i cyberspace 

Genealogie - en teoretisk vejledning fra 1818 

Et udvalg af grønlandsk slægtslitteratur 

Querin Farver og Corin Silman

 

NEKROLOG

Gregers Hansen 1900-1997

 

ORIENTERING

Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon

 

ANMELDELSER

Paul Holt og Mikael Holt: Historiske årstal. (Lisa Elsbøll) 

Erik Gøbel og Knut Sprauten: Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536-1814 især vedrørende centraladministrationen. (Karl Peder Pedersen) 

Antikvarisk-Topografisk Arkiv. Afdeling for Oldtid og Middelalder. Nationalmuseets Vejledninger. (Tommy P. Christensen) 

Håndbog i slægtshistorie. Af Hans H. Worsøe. (Tommy P. Christensen) 

Mesing by 1458-1767. Af Kirstin Nørgaard Pedersen + Bodil Clausen: Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753. (Anton Blaabjerg) 

"Liimfabrikken" på Amagerbro. Et industrieventyr fra forrige århundrede efter Lauritz Peter Holmblads optegnelser. Kommenteret og suppleret af Erik Housted. (Lisa Elsbøll) 

Thorkild Kjærgaard: Fremskridtets mænd. En udstilling af skydeskiver fra det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab. (Jørgen Mikkelsen) 

Danske Forstkandidater 1897-1996. Af Svend Balslev. (Tommy P. Christensen) 

Danske middelalderforskere - en oversigt. Ved Henrik Lerdam. (Jørgen Mikkelsen) 

Gunner Schaumburg-Müller: Slægtsbog for Pastor Ferdinand Schaumburg Müller og hustru Actonia Hass. (Hans H. Worsøe) 

Anne Løkke og Anette Faye Jacobsen: Familieliv i Danmark 1550 til år 2000. (Hans H. Worsøe) 

Holger Rasmussen: Lønligt liv er lykkeligt. Bernhard Olsen som kulturhistoriker. (Jørgen Mikkelsen) 

Jacob Thode Ræder: Kærlighed i Kiel. Af en dansk officers efterladte papirer 1825-28. Udgivet af Agnes Ræder Clausen. (Poul Steen) 

Frihed er det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp. Af Poul Nyboe Andersen. (Jørgen H. Barfod) 

Aksel Röhling: Adrian Bekker 1719-1803. Levnedsbeskrivelse. (Karl Peder Pedersen)