Tage Kaarsted, f. 1928, dr. phil., professor ved Odense Universitet. Kongelig ordenshistoriograf siden 1976.

Bibliografi

Et udvortes tegn på erkendt borgerværd — Om ordenskapitlets ridderbiografier
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, side 119-129