A. M. S. Myrhøj, kommunelærer i Kalundborg.

Bibliografi

Nogle Undersøgelser angaaende Landsdommer Enevold Heug og hans nærmesté Slægt
Personalhistorisk Tidsskrift 1935, 10 række 2. bind 3.-4. hæfte, s. 169-174