Arkivar, cand. mag. Michael Dupont fortæller om de mange nye arkivalier, som du har adgang til på din PC

 

 

 Arkivalieronline

Rigtig mange arkivalier findes på Arkivalieronline, hvor de kan bruges ganske gratis. Og der findes meget mere end bare kirkebøger og folketællinger!

Kom og få en mundsmag af det nyeste nye inden for slægtsforskning på nettet - vi skal bl.a. se på lægdsruller, faderskabssager og ejendomshistorie.

 

 

Tilmelding

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Tid: Tirsdag den 20.09.2016, kl. 15:30 - 16:30

Foredraget har fundet sted.

 

Præsentation

Michael Dupont har velvilligt stillet PowerPoint præsentationen fra foredraget til rådighed.

Download som PowerPoint: Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere.pptx

Download som PDF dokument: Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere.pdf

Peter Wodskou, Rigsarkivet, fortæller hvordan man finder og arbejder med materialer om straffede personer

 

Straffede personer

Som slægtsforsker er det måske ikke rart at erfare, at ens forfædre har været på den forkerte side af loven. På den anden side er det netop de kriminelle forfædre, vi kan komme tæt på ved de mange kilder, der findes inden for strafferetsplejen og kriminalforsorgen.

Men hvordan finder man ud af, om der er straffede personer i slægten? Dette foredrag vil give nogle gode idéer til, hvor man kan søge oplysninger om kriminelle forfædre, og hvordan man arbejder med dette materiale.

 

Tilmelding

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Tid: Torsdag den 13.10.2016, kl. 15:30 - 16:30

 Foredraget har fundet sted. (83)

 

Præsentation

Peter Wodskou har velvilligt stillet PowerPoint præsentationen fra foredraget til rådighed.

Download som PowerPoint: Straffede personer i slægten.ppt

Download som PDF dokument: Straffede personer i slægten.pdf

Boglancering og foredrag for personalhistorikere og slægtsforskere

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie har hermed fornøjelsen at indbyde til lanceringen af Personalhistorisk Tidsskrift 2016 i Harsdorffsalen den 7. december 2016.

 

Program

16:00 - 16:15 Velkomst ved formanden og redaktøren

16:15 - 17:16 Foredrag om den polske arbejdsinvandring ved Lene T. Buur

Efter foredraget vil der være forfriskninger.

 

Den polske arbejdsindvandring

I 1800-tallet rejste indvandrere fra forskellige lande til Danmark for at få sæsonarbejde. Den galiziske kvinde Marja Zdarowska rejste til Danmark lige inden Første Verdenskrig og valgte at blive i landet og få statsborgerskab.


Marjas historie er typisk for de mange østeuropæere, der slog sig ned i årene fra ca. 1890-1929. Der vil blive vist eksempler på arkivalier og givet inspiration til, hvor man selv kan finde oplysninger. Foredraget afholdes i forbindelse med lanceringen af Personalhistorisk Tidsskrift 2016.

 

 

 

 

 

Foredragsholder:


Lene T. Buur

cand.mag. i historie og museumsinspektør

 

Tid og sted

Tid: Onsdag den 07.12.2016, kl. 16:00 - 17:15

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen, og vi håbet at se mange til arrangementet.

 

Tilmelding

Arrangementet har fundet sted.

Ph.d. Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet, fortæller om fremmedlovgivningen i 1875 og de arkivalier, der blev dannet som følge af lovgivningen

 

 

Fremmedlovgivningen

Mange slægtsforskere har aner, der kom til Danmark fra udlandet. Kom og få en introduktion til arkivalier om fremmede. Hvordan ser arkivalierne ud, hvordan finder man en person, og hvad var tankerne bag lovgivningen?

Foredraget indeholder en redegørelse for Fremmedloven 1875. På grundlag af dette præsenteres en række arkivserier, der er blevet til for at administrere fremmedlovgivningen fra 1875 til 1952. Denne gennemgang suppleres med eksempler på dokumenter vedrørende udlændinge, der kom til Danmark i denne periode.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m (Fremmedloven) trådte i kraft den 1. juli 1875. Loven er transskriberet af en flittig slægtsforsker, Martin Henriksen i Albertslund, og kan læses på dette link. 

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 01.11.2016, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen. Der er gratis adgang til foredraget.

 

Tilmelding

Foredraget har fundet sted.

Genealog Anton Blaabjerg, Viborg fortæller om udfordringerne i slægtsforskningen med gamle kirkebøger.

 

 

Slægtsforskning omkring tiden hvor kirkebøgerne begynder - og længere tilbage!

Arbejdet med slægter i 1600-tallet og ikke mindst endnu længere tilbage kan være vanskeligt og fuld af faldgruber. Kritisk sans og kildekritik må derfor inddrages, når man går i lag med mange forskellige kilder fra den tid. Før kirkebøgerne og folketællingernes tid må man søge til ejendoms- og ikke mindst retskilder og for den allerældste tid diplomer.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 14.02.2017, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen. Der er gratis adgang til foredraget.

Tilmelding

Foredraget har fundet sted