Indkaldelse til generalforsamling

​​​​​​​Mandag den 31. maj 2021 kl. 16:30 i Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Regnskab og fastsættelse af kontingent
5) Valg af formand
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Indkomne forslag
10) Eventuelt

Det reviderede regnskab kan ses ved at klikke her.

Vi gør opmærksom på, at det er et krav for at deltage, at man kan fremvise coronapas.

Vi sørger desuden for behørig afstand mellem stolene, og glæder os til at se mange af vores medlemmer igen.

Det er desuden absolut sidste chance for at (gen-)se Harsdorffsalen, da Rigsarkivet flytter endeligt ud i dagene derefter.