Gamle billeder er værd at bevare. De kan vise sig at være værdifulde kilder for slægtsforskeren.

pige

Når man er i gang med at samle oplysninger hos familien, skal man også huske på at spørge, om de har gamle billeder liggende.

Skriv navn på billeder i tide
Mange steder ligger der album fra tiden omkring og før århundredeskiftet, og så er det på høje tid at få skrevet navn bag på billederne. Når der ikke længere er nogen, der ved, hvem billederne forestiller, er de på det nærmeste værdiløse. Så kan det blive meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, nogensinde at finde et billede af sine oldefar. Og det ville jo være ærgerligt - for måske var der udprægede familietræk, som går igen hos den yngre generation.

Iøvrigt findes der flere websites, hvor slægtsforskere - og andre interesserede diskuterer gamle billeder. 

Go to top