I folketællingen kan du se din slægt i sammenhæng med hele den familie - eller husstand, som de var en del af.

På arkivalieronline.dk finder du ældre folketællinger i original, og ddd.dda.dk rummer indtastninger fra de mange tællinger. Siten opdateres løbende, men en god grund til, at du måske ikke finder dine aner her kan være, at der endnu ikke er nogle af de mange frivillige, som har haft fat i netop den folketælling, hvor de befinder sig. Landsarkiverne og mange lokalarkiver har også kopier af de ældre folketællinger, som siden 1840 er afholdt hvert 5 år.

1845 - så er fødesognet med
Den ældste folketælling, der er rigtig brugbar for slægtsforskerem er fra 1787, derefter kommer 1801 og 1834, og i dem har man muligheden for at se hele husstanden samlet med forældre, børn, tjenestefolk og måske et par af bedsteforældrene som aftægtsfolk. En meget vigtig folketælling er 1845, fordi den for første gang nævner de taltes fødesogn. De originale lister findes på Rigsarkivet i København, hvor man kan søge om at se de nyere. Det er vigtigt at se familierne i sammenhæng og ikke blot interessere sig for de enkeltpersoner, som man selv nedstammer fra.

Go to top