Forside

Redaktion: 
Hans H. Worsøe
Samfundets Skriftudvalg.

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 103

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1976,
16. rk., 4. bd., 1. hb.

Artikler:

Indfødsretten - en analyse af embedsstandens og adelens nationale rekruttering før og under enevælden
Af Lektor, mag. art. Knud Prange

2 slægter Find
Af Ekspeditionssekretær Finn H. Biædel

Hvad en navneklud kan fortælle. (Den genealogiske opbygning af en navneklud)
Af Museumsinspektør, dr. phil. Poul Bondesen

De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer
Af Fhv. kommunaldirektør, cand. polit. Gregers Hansen

Diplomaten Gottlieb Schütze (ca. 1722-84) og hans stambog
Af Overarkivar, dr. phil. Vello Helk

Små meddelelser

Broder Thøger Jensen og slægten Løvenbalk

Ved Henning Paulsen. Replik af N. V. Steenstrup

Rettelse til Wibergs præstehistorie vedr. Svend Willumsen Lynge

Ved Caspar Hassing

Anmeldelser

De fynske godsarkiver. En introduktion
Af Lotte Jansen. (Anmeldt af Knud Prange)

Registratur over arkivalier m. m. i Møntergaarden pr. 1.2.75
(Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Veritas et honor regis
Af E. Ladewig Petersen. (Anmeldt af Henning Paulsen)

Bondekær eller tyran?
Ved Mikael Venge. (Anmeldt af Harry Christensen)

Landmåling og landmålere. Danmarks økonomiske opmåling
Af Svend Balslev og Hans Ejner Jensen. (Anmeldt af Paul G. Ørberg)

Breve fra Chr. Engelsen til H. Krabbe og B. Bang 1884-1906. Breve fra Carl Mæhl til Harald Krabbe 1886-1916.
Udg. af Ivan Katié. (Anmeldt af Vello Helk)

Lun Vinter
Af Hans Bendix. (Anmeldt af Finn H. Blædel)

Arven. En forlæggers erindringer
Af Herbert Hirschsprung. (Anmeldt af Finn H. Blædel)

Danmark skifter kurs. En konservativ politikers erindringer 1947-50.
Af Ole Bjørn Kraft. (Anmeldt af Finn H. Blædel)

Fra mit livs rejse. Erindringsglimt og refleksioner
Af Per Krarup. (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Das Stallergeschlecht Sieverts in Eiderstedt
Af Ruth og Kaj Sieverts. (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Teologisk stat-Kirkelig håndbog 1975
(Anmeldt af Henning Heilesen)

Huset Glücksborg i 150 år I-II
Af Bo Bramsen. (Anmeldt af Svend Houmøller)

En Frøstrupslægt fra Vendsyssel
Af William Nielsen. (Hans H. Worsøe)

Meddelelser fra Samfundet

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1975

Orientering

Redaktion: 
Hans H. Worsøe
Samfundets Skriftudvalg.

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 116

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1977,
16. rk., 5. bd., 1. hb.
 

Artikler:

Skal navneloven ændres?
Af Universitetslektor Gordon Albøge

Personnummerering i anetavler. Det fortløbende systems historie (Kekule von Stradonitz' system)
Af Overlæge K. Albertsen

De 4 ældste led af Sakskøbing-slægterne Junior og Blich
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen

Slægten Manthey i Danmark og Norge
Af oberstløjtnant P. P. Schroeder

Slægten Ploug fra Svanninge sogn
Af civilingeniør Palle Gravesen

Erindringer fra et barndomshjem på Vemmetofte
Af fhv. dommer H. Friis Jespersen

Små meddelelser:

Botanikeren Peder Andreas Christian Heiberg 1837-1875, en efterlysning
Af J. B. Hansen og M. L. Parbst

Brahetrolleborg Seminarium. Et supplement og en rettelse
Ved Edvard Andersen

Anmeldelser:

Familiekonstitution. En modelstudie over befolkningsforholdene i Sejerø sogn 1663-1813
Af Anders V. Kaare Frederiksen (Anmeldt af K. Albertsen)

Stambøger fra det 16. årh. og første halvdel af 1600-tallet i Det kongelige Bibliotek
Af Vello Helk (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Omkring en pommersk-jysk slægt
Af Børge E. Breitenbauch (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Hvorfra-hvortil? Slægten Jacobis historie
(Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Biskop Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613
Udgivet ved Bue Kaae (Anmeldt af Paul G. Ørberg)

Soraner-Biografier 1822-1900
Redigeret af A. Kann Rasmussen (Anmeldt af Finn H. Blædel)

Danske prokuratorer med kongelig bevilling 1660-1869, i reprotryk
Af H. Hjorth-Nielsen med tillæg af Finn H. Blædel (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Orientering:

Kildeskriftselskabet fylder 100 år

Hvem Forsker Hvad 1977

Fortegnelse over slægtshistoriske foreninger

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie for året 1976

Redaktion: 
Hans H. Worsøe
Samfundets Skriftudvalg.

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 120

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1978,
16. rk., 6. bd., 1. hb.
 

Artikler:

Retsbetjentarkivemes betydning for den personalhistoriske forskning
Af landsarkivar dr. phil. Harald Jørgensen

3 Brødre Scheel og deres nærmeste efterslægt I
Ved pastor Elith Olesen

Det danske landsbysamfund ca. 1660-1870. Social og økonomisk struktur
Af arkivar, cand. mag. Margit Mogensen

Små meddelelser og spørgsmål:

Personnummerering i anetavler
Ved K. Albertsen

En balscene
Ved H. Bernhoft

Christian Birchs stambog 1779- 86
Ved Vello Helk

Godsforvalter Nicolai Clausen d. Ældres hustru Catharina Clausen f. Steenbech, Trøjborg
Ved R. S. Grove-Stephensen

Spørgsmål:

Kroymann
Ved Georg Jürgensen

George Fleming Holdt
Ved Steen v. Euler-Chelpin

Orientering:

Nyt tidsskrift for slægtshistorikere

Anmeldelser:

Gotisk skrift. Læsestykker
Samlet af Georg Simon (Anmeldt af Wolf Møller)

Foreløbige arkivregistraturer udg. af Landsarkivet for Sjælland - Københavnske politi- og domsmyndigheder IV: Skifte og overformynderiarkivalier

(Anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Foreløbige arkivregistraturer udg. af Landsarkivet for Sjælland: Landsting- og kommissionsdomstolsarkivalier
(Anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Die Flensburger Geburtsbriefe
Af Gerhard Kraack (Anmeldt af Vello Helk)

I rigsarkivets tjeneste. Nogle erindringsblade fra årene 1934-62
Af Harald Jørgensen (Anmeldt af E. Snorrason)

Den danske lægestand 1479-1900 og andre reprotryk
Af Kristian Carøe (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Grosserer Skjold C. G. E. Børgesen og dr. phil. Frederik C. E. Børgesens slægt
Af Birthe Børgesen (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Meddelelser fra bestyrelsen:

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie for året 1977

Generalforsamling 1978

Forside

Redaktion: 
Hans H. Worsøe

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: side 119-288

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1977,
16. rk., 5. bd., 2. hb.

Artikler

Om at ordne familiebreve
Af forligsmand Geert Drachmann

Personnummerering i anetavler 2. Det fortløbende system og det binære talsystem (totals-systemet)
Af overlæge K. Albertsen

Familien Iacobæus i gamle dage
Af landsdommer Henrik Iacobæus, bearbejdet af Finn H. Blædel

Kendte danskeres anetavler IV: Ole Bjørn Kraft og hans 32 aner
Af redaktør Henning Jensen

Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkr. 1695 og hans efterslægt
Af Fhv. eksportchef C. J. Pape

Lidt om "... salig Hr. Poulsen, en Mand af Genie, og den Tid Præst i Gientofte"
Af fhv. ekspeditionssekretær Erik Rosendal

Den gamle danske uradel, dens oprindelse og nulevende efterkommere
Af revisor H. Erik Olesen

Biografisk Leksikon - lidt af forhistorien
Af studielektor Svend Cedergreen Bech

Små meddelelser

Arkiverne og publikumsbetjeningen

Polske og tyske arkivalier på mikrofilm

Registraturer over familiearkiver

Orientering (Nyt fra arkiverne)

Navneloven bør afspejle dansk navneskik og ikke være et redskab i kønsrolledebatten
Af Lennart Konow

Sølling
Af Per Sølling

Efterlysning (von der Hude og Branner)
Ved Jørgen Peder Clausager

Anmeldelser

Vallø gods og dets ejere indtil 1461
Af Marianne Antoniewitz (Anmeldt af Thelma Jexlev)

Breve fra J. P. B. Jessen til H. P. Bergmann. En ung dyrlæges breve fra Danmark (1823-24) og Rusland (1826-34)
Af Ivan Katid (Anmeldt af Vello Helk)

Stamtavle over 2 familier Koefoed. Fotooptryk
Af Jul Bidstrup (Anmeldt af Finn H. Blædel)

En kunstner i svøb. Joakim Skovgaards tre første ophold i Viborg 1874-76
Af H. Ditzel (Anmeldt af Marianne Saabye)

Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814
Af K. Bang Mikkelsen (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Bønder og bebyggelse. Befolknings- og bebyggelsesudvikling, ejendomsforholdene og ugedagsbøndernes antal i Fugelse herred i 16. og 17. årh.
Af Per Niels Kristensen (Anmeldt af Margit Mogensen)

Genremaleri og virkelighed
Af Marianne Zenius (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets begyndelse. En oversigt. 2. reviderede udgave
Af Harald Jørgensen (Anmeldt af Jørgen Peter Clausager)

Register

Register
Ved adjunkt Chr. A. Iuul

Redaktion: 
Hans H. Worsøe
Samfundets Skriftudvalg.

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 120

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1978,
16. rk., 6. bd., 2. hb.

Artikler:

Hvorledes kan man følge sin slægts eller sin gårds historie bagud fra Christian 5.s matrikel
Af arkivar, cand. mag. Thelma Jexlev

Två skånska arvskiften under 1300-talet
Af friherre Åke Thott

Rosborg-slægten. Stamtavle over familien Rosborg fra Rosborggård i Mønsted sogn
Af overlærer Erik Broch

3 brødre Scheel og deres nærmeste efterslægt II (fortsat)
Af pastor Elith Olesen

Nye oplysninger om slægten Toxværd
Af husholdningslærerinde Inge Carlsen

Småstykker

Orientering

Rettelser til Margit Mogensen: Det danske landsbysamfund ca. 1660-1870

Rettelser til Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkr. 1695 og hans efterslægt.

Tilbud til medlemmerne (Dr. phil. Albert Fabritius' disputats, restoplag)

Anmeldelser

In Search of Ancestry
Af Gerald Hamilton-Edwards (anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Danske domme 1375-1662. De private domssamlinger.  I. 1375-1553 (nr. 1-198).
Ved Erik Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole Fenger (anmeldt af Henning Heilesen)

Vejledende Arkivregistraturer XXI: Københavns Universitets Arkiv 1479-ca. 1910
(anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Lærestole og Lærere ved Københavns Universitet 1537-1977
Af Ejvind Slottved (anmeldt af Vello Helk)

Lokalhistorisk Vejviser 1978
Af Vibeke Nielsen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976
Af Jul. Margolinsky (anmeldt af Hans Metzon)

Slægtsmappe for slægten Facius
Af Georg M. Facius (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Sognepræst, konsistorialråd Søren Peter Lassen. Slægtsregister
Ved Jens A. Lassen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Slægten Posselt fra Reformationstiden til vore dage. Fotografisk optryk m. supplement
Af Otto Grunth Posselt (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Undervisningsminister M. R. Hartlings erindringer
(anmeldt af Finn H. Blædel)

Register

Register

ved adjunkt Chr. A. Iuul