forside

Årgang:
80. årgang
14. række 2. bind 1-2. halvbind

Redaktion: 
Alfred Fabritius (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-64 + tillæg 37 s.

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1960:1-2

Artikler:

Et Chrétiens Fund
Af kontorchef O. H. Clementsen

Slægten Nøragger
Af kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen

Stamtavle over en slægt Bützow
Af grosserer G. Bützow-Rohde

Katharina Krumpin
Af fil. lic. Tore Nyberg

Orientering:

Samfundets anliggender

Fortegnelse over medlemmerne pr. 1. januar 1960

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1958
Ved redaktør Niels Friis.

forside

Årgang:
89. årgang
15. række 3. bind 1. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-80, 1-44, 1-4

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1969:1

Artikler:

Et godsejerpar fra tiden omkring 1800. Skildret af Eskel Sørensen
Ved seminarielektor, cand. mag. Leo Wad

Oluf Hansen Slangerup og hans stambog fra årene 1616-24
Af arkivar, dr. phil. Vello Helk

Et dateringsproblem
Af arkivar, cand. mag. Henning Paulsen

Slægten Nandrup
Af domkantor H. Støvring-Nielsen

Orientering

Orientering

Regnskab for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie 1968

Anmeldelser

Manuskripter og arkivalier i danske samlinger
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Nordiske arkiver
Af Harald Jørgensen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Skifter og testamenter
Af Johan Jørgensen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Bornholmske kirkebøger
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Acta nationis Germanicæ artistarum 1616-36
(anmeldt af Vello Helk)

Borgere i byens råd. Medlemmer af Århus borgerrepræsentation og byråd1838-1968
(anmeldt af Helle Linde)

Märkliga Bryggare
Af Harald Thunæus (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Ny personalhistorisk litteratur fra Sønderjylland
(anmeldt af Olav Christensen)

De uforberedte
Af Jens Kruuse (anmeldt af Hans H. Worsøe)

En højskolevinter. En elevdagbog fra provisorieårene
(anmeldt af Finn H. Biædel)

Lidt om Carl Aug. Petersen og Maren Marg. Rasmine Nielsen, deres forfædre og efterslægt
Af Harald Møller (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Søskendeflokken fra Svenstrup
Af P. Poulsen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

På afstand
Af Fr. Teist (anmeldt af Finn H. Biædel)

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1967
Ved redaktør Niels Friis

forside

Årgang:
89. årgang
15. række 3. bind 2. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 81-204

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1969:2

Artikler:

Befolkningsgenealogi
Af læge K. Albertsen

Ankersmedeslægten Lund
Af civilingeniør Ernst Haderup

John Gudmundsen Effersøe
Af arkivar, cand. mag. Henning Heilesen:

Det personalhistoriske materiale i amtsarkiverne og dets udnyttelse
Af Arkivar, cand. mag. Hans H. Worsøe

Illum studier. Om beboerne af øen Illum og deres efterslægt
Af civilingeniør Palle Gravesen

Små meddelelser

Utrykte genealogiske arbejder. En opfordring
Af afdelingsbibliotekar Sven Houmøller

Ridefoged Christen Knudsens efterkommere (Supplement)

McCulloch of Kindeace

Rettelser og tilføjelser til »Candidati og examinati juris 1737-1936«

Anmeldelser

Litteratur om Søllerød kommune
(anmeldt af Sven Houmøller)

Familial Interrelatedness in a Swedish Rural Population
Af E. Essen-Möller (anmeldt af K. Albertsen)

Slægten Hiort i Danmark og Norge
Af Esbjørn Hiort (anmeldt af Sven Houmøller)

Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens
Af Carl Mygind (anmeldt af Sven Houmøller)

Biskop Rasmus Møllers slægt
Ved Lise Lund (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Tilføjelse til anmeldelse af Dansk Økonomstat 1966

Register

Register
Ved fuldmægtig Finn H. Blædel

forside

Årgang:
86. årgang
15. række 1. bind 3. hæfte

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 33-112

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1966:3

Artikler:

Jesuitereleven Jacob Falster og hans stambog
Af arkivar, dr. phil. Vello Helk:

Den Collinske familiebibel
Af administrator, dr. phil. Albert Fabritius

Af sognepræst Jacob Stampes optegnelser
Af førstelærer H. K. Kristensen

En dansk-norsk familie Toft
Af postmester C. Klitgaard

Slægten Storm fra Håstrup, samt nogle supplerende oplysninger om Poul Jacobsen »Kinafarer«'s slægt
Af civilingeniør Palle Gravesen