Jens-Peder Skou, født 1922. Professor dr. agro, uddannet i mikrobiologi og plantepatologi. Har skrevet mere end 100 artikler og afhandlinger i danske og internationale fagtidsskrifter. Var ansat på Forskningscenter Risø i 33 år. Har desuden skrevet Braads Saga i Personalhistorisk Tidsskrift 1997,1 s. 75-99 samt udgivet egen og hustrus slægtsbøger. Det står skrevet i kirkebøger, skøder, skifter og mange andre arkivalier, 1998 og Pejter, Boutrup og Richardt Slægterne, 2005 om min hustru Asta Skou født Richardts slægt. Endelig udgav jeg i 2007 mine erindringer: Indsigt og Udsyn. Aktiviteter og erindringer. Forfatteren er stor tak skyldig til Rigsarkivets personale for dets imødekommenhed og hjælp. En særlig tak skylder jeg Palle Sigaard for hans betydelige interesse i sagen. Yderligere skylder jeg Ole Bech Knudsen ved SLÆGTEN stor tak for hans opfordring til at skrive artiklen, fordi han mente, at den burde ud til en større læserkreds.

Bibliografi

Oprindelse og udvikling af den gamle, lærde slægt Brochmann gennem mere end 150 år
Personalhistorisk Tidsskrift 2009:2, side 129-179