Katrine Elmelund Tovgaard, f. 1981 i Odense, læser magisterkonferens i historie på Københavns Universitet, siden 2004 studentermedhjælper på Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, redaktionsmedlem på tidsskriftet 1066.

Bibliografi

Raquetta Bombardina og bombardementets børn
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2, side 155-164