Peter Wessel Hansen, født 1977, arkivar på Rigsarkivet. Har skrevet artikler om Københavns Fattigvæsen ca. 1750-1850. Senest artiklen »Hjemløs i en sønderbombet by. Fattigdom og fattigvæsen efter bombardementet« i Peter Henningsen (red.): København 1807. Belejring og bombardement, 2007.

Bibliografi

Saaledes føler Engelsmanden for den lidende Menneskelighed!
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2, side 251-255