Peter Buntzen, født 1953. Bifag i historie og spansk fra Københavns Universitet. Har siden 1985 arbejdet som arkivsekretær på Rigsarkivet.

Bibliografi

Pesten i Helsingør 1710-1711 - en statistisk undersøgelse
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2, side 260-281