Louis BobéLouis Theodor Alfred Bobé, 21.4.1867-28.7.1951, historiker, dr. phil.

Bibliografi

Af Breve fra Theaterchefen Hans Wilhelm von Warnstedt til hans Søskende. 1780-1806
Personalhistorisk Tidsskrift 1921 7. rk. 6. bd. 1.-2. hf., side 27-50

Breve fra Peter Andreas Heiberg til Kammerherre, Oberst Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson
Personalhistorisk Tidsskrift 1910, 6. rk. 1. bd., side 204-213

Referencer

1. Thelma Jexlev, Bjørn Kornerup: Louis Bobé i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84