Louise Olsen, f. 1988, stud. mag. i historie på Københavns Universitet, har skrevet bachelor-projekt om kvindeidealet i 1700-tallets ligprædikener, og denne artikel er en omarbejdet form af opgaven.

Bibliografi

Kvinden som forbillede i 1700-tallets ligprædikener - »et rart Exempel at efterfølge«
Personalhistorisk Tidsskrift 2014, side 185-199