August Tuxen, 4.03.1853 – 6.01.1929, historiker, dr.phil., generalløjtnant.

Bibliografi

Danske og norske Officerer i Royal Danois. 1690-1698
Personalhistorisk Tidsskrift 1921 7. rk. 6. bd. 1.-2. hf., side 67-76

Referencer

1. Wikipedia: August Tuxen (officer)