Jørgen Birkedal Hartmann, 04.09.1910 - 10.03.1998, mag. art. Født i København, begravet på Tibirke Kirkegård.

Debuterede som forfatter med bogen Det skønne Italien i 1944 og fik i 1948 udgivet København: Interiører og Prospekter 1800-1860. Jørgen B. Hartmann interesserede sig meget for de kunstnere, der havde opholdt sig i Italien i længere tid og fik i 1957 optaget en artikel om H.C. Andersens ophold i Rom i tidsskriftet Studie Romani, udgav samme år Omkring Casanova og Thorvaldsen, der var baseret på breve og optegnelser af samtidens kulturpersonligheder og senere bogen om Martinus Rørbye, baseret på malerens rejsedagbøger.

Bibliografi:

Breve fra Martinus Rørbye 1835-48
Personalhistorisk Tidsskrift 1950, 12. række, 3. bind, 1.-2. hefte, side 1 - 21

Arbejder af Martinus Rørbye omtalte i rejsedagbøgerne 1834-41
Personalhistorisk Tidsskrift 1950, 12. række, 3. bind, 1.-2. hefte, side 22 - 66

Fra Maleren Martinus Rørbyes Vandreaar. Meddelt paa Grundlag af Rejsedagbøger og Breve
København 1950.