Jette Kjærulff Tuxen, f. 1948, cand. mag. har udgivet »Vejen til universitetet, Litteraturen om den universitetsforberedende undervisning fra reformationen til nutiden, En bibliografi«, 1978, og er i øjeblikket medarbejdere ved jubilæumsværket »Københavns Universitet 1479-1979«. Jette Kjærulff Tuxen har desuden skrevet »Den danske civile centraladministrations embedskorps 1766- 1797«, Personalhistorisk Tidsskrift, 1975.

Bibliografi

Studenter jubilæumsskrifter som personalhistorisk kilde
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, side 213-241