Forside

Redaktion: 
Gustav Ludvig Wad.

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer: Sprog: dansk, norsk, tysk
ISSN: none
Sideantal:  334 sider + tillæg

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift
1889, 2. rk., 4. bd. (PDF)

Artikler:

Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V og Frederik IV. Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene 1667— 1725
ved stud. mag. L. Bobé

Familien Sundt
ved cand. mag. Mikael Sundt

Rettelser og Tillæg til Artiklen om Jørgen Carstensen og J. L. Castenschiold
af arkivsekretær Fr. Krarup

Om Oberst Søren Brinck
ved arkivassistent G. L. Grove

Hvis Datter var Fru Brynhilde Benkestok til Lunde og hvis Søn hendes angivelige Fader Trond Benkestok til Hananger? Én genealogisk Undersøgelse
af Arkivfuldmægtig E. A. Thomle

Fyenske Familier i ældre Tid
ved Skolelærer P. C. B. Bondesen

Susanna Bauditz
ved cand. juris Sophus Bauditz

Gaarde Mandtal udi Christiania
ved Bureauchef Alf Collett

Uddrag af en gammel, geistlig Skifteprotokol
ved exam. juris F. Grone

Uddrag af nogle Breve fra Ingemann og hans Kone
ved Frederik Barfod

Familien Moldenit
ved Arkivfuldmægtig H. J. Huitfeldt-Kaas

Indskrifter paa Ligkisteplader
ved redaktør Gustav Ludvig Wad

Et Par Bidrag til en fuldstændigere Stamtavle over Mur-Kaas’erne
ved Capitain H. W. Harbou

Til Familien von Klenow’s Stamtavle
ved redaktør Gustav Ludvig Wad

Småstykker:

Et localiseret Epigram
af Professor, Dr. L. Daae

Optegnelser af Niels Banner om nogle af hans Børns Fødsel
ved Proprietær C. V. Langkilde

En Embedsbesættelse under Kong Christian VI
ved redaktør Gustav Ludvig Wad

Spørgsmål:

Om Mursvend Hansen, Oehlenschlägers Morbroder
af Avlsforvalter F. Hjorth

Om Ingeborg Sørensdatter Friis og om Hans Olufsen Riber
af Directeur C. Delgobe

Om Kjøbmand Henrik Hornemann
af Læge A. Tønder

Om en Familie Krag
af stud. juris O. Krag

Om Institutbestyrer Nicolaj Qvistgaard
af Catechet E. Qvistgaard

Om Familien Qvistgaard
af Catechet E. Qvistgaard

Om Oberst Georg Heinrich von Heyn
af cand. phil. F. C. Sommer

Om Familien Hagerup
af Boghandler E. Hagerup

Om Familien Kaas (med Sparren)
af Archivsecretair A. Thiset

Om Familien Qvistgaard
af Catechet E. Qvistgaard

Om en Familie Høegh
af Direktør C. Delgobe

Svar på Spørgsmål:

Om Abraham Liebe
af arkivfuldmægtig E. A. Thomle

Om Institutbestyrer Nicolaj Qvistgaard
af cand. polit. V. Moth Lund

Om Hans Olufsen Riber
af stud. juris O. Krag

Om Familien Qvistgaard
af cand. polit. V. Moth Lund

Gaver

Tillæg og Rettelser

Register

Samfundets Bestyrelse m. v

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1888
af cand. phil. O. A. Schleisner

Dødsfald i Norge 1888
af arkivfuldmægtig Otto Gr. Lundh