Finn H. Lauridsen, f. 1922, arkivar, cand. mag., siden 1952 arkivar ved Erhvervsarkivet i Århus. Har skrevet en lang række bidrag fortrinsvis til Århus’ erhvervs- og personalhistorie. Formand for Historisk Samfund for Århus Stift.

Bibliografi

Personalhistorie i Erhvervsarkivet
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, side 131-144