Fr. Krarup var assistent. Redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift 1880-.

 

Bibliografi

Artikler i Personalhistorisk Tidsskrift

Brev fra H. C. Andersen til F. E. Hundrup
Personalhistorisk Tidsskrift 1880 1. rk. 1. bd.

Optegnelser af Sophia Amalia Boysset, gift med Oberst H. G. Grevenkop
Personalhistorisk Tidsskrift 1880 1. rk. 1. bd. 

En gammel „Stambog“
Personalhistorisk Tidsskrift 1880 1. rk. 1. bd.

Andre bøger og artikler

 

Henvisninger