Fritz Jürgensen WestGeorg Urban Frederik (Fritz) Jürgensen West, 30.1.1866 - 14.5.1930, arkivar.

 

Bibliografi

De kgl. Amtmænd i Hertugdømmet Slesvig 1660-1864
Personalhistorisk Tidsskrift 1921 7. rk. 6. bd. 1.-2. hf., side 1-26

Uddrag af de ældste Kirkebøger for den romersk- katholske Menighed i København
Personalhistorisk Tidsskrift 1910 6. rk. 1. bd. side 1-28

Referencer

1. Hans Lund: A.P. West i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84