forside

Redaktion: 
Finn Andersen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 1-120

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1981:1

Artikler:

Middelalderlige testamenter som personalhistorisk kilde
Af arkivar, cand.mag. Thelma Jexlev

Garver-slægten Rosted
Af ekspeditionssekretær Finn H. Blædel

Købmændene på Lolland-Falster ved midten af 1700’årene
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen:

Magister Jørgen Harder fra Brunsbüttel, præst i Hollænderbyen på Amager 1640-82
Af lærer Jan Bak Harder

En sønderjysk slægt Bruun i 4 generationer
Af lektor, cand.scient. Svend Jacobsen

Et Liv gjenoplevet i Erindringen. Et bidrag til et berømt memoireværkstilblivelse
Af fhv. landsarkivar, dr.phil. Harald Jørgensen

Arvskiftet 19 mars 1397 mellan Niels Ågesens (Galen) barn
Af Friherre Åke Thott

Småstykker:

Da Bournonville rejste til Norge med Jomfru Fjeldsted
Af Chr. Gandil

Hvordan opbygger man sit slægtsarkiv
Et forslag af Ib Priskorn og Iver Moslund

Orientering:

På spor af vore aner - en vandreudstilling

Nyt fra Norden

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1980

Den nye navnelov og Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Nyt historisk selskab

Anmeldelser:

Ravn 1-2
Af Leo Tandrup (anmeldt af Harry Christensen)

Heraldik, kilder, brug, betydning
Af Ottfried Neubecker. Oversat og bearbejdet for Skandinavien af Nils G. Bartholdy (anmeldt af Knud Prange)

Svenska släktkalendern 1980
(anmeldt af Finn Andersen)

Svenska släkter 1:1
(anmeldt af Finn Andersen)

Slægten Kann i Danmark, 2. udg.
Af A. Kann Rasmussen og B. Hvidberg-Hansen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Mathias Winge, Guldsmed i Vejle 1764-94
Af Per Winge (anmeldt af Finn Andersen)

Mit Levnedsløb
Af etatsråd Holger Hammerich (anmeldt af Finn H. Blædel)

Livet i Vedersø præstegård. Om Lise og Kaj Munk
Af Bjarne Nielsen Brovst (anmeldt af Finn H. Blædel)

Erindringer III
Af Henrik V. Ringsted (anmeldt af Finn H. Blædel)

Oluf Lundt de Bang, 1731-1789
Af Palle Oluf de Bang (anmeldt Finn Andersen)

Cathrine Amalie Henriette de Bang, f. Callisen, 1779-1878, til Sparresholm
Af Palle Oluf de Bang (anmeldt Finn Andersen)

Mindesmærker i Fredericia
Af Henrik Nielung (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Dansk biografisk leksikon, 3. udg
Kommentar ved Sv. Cedergreen Bech

Thi kendes for ret. Studier i de civile københavnskedomstoles historie i perioden ca. 1660 til 1919
Af Harald Jørgensen (anmeldt af Finn Andersen)

forside

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 127

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1980:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistories 100-års jubilæum
Ved Hans H. Worsøe

Statutter for medaljen »For en bemærkelsesværdig personalhistorisk indsats«

Nærlæsning af nyere kirkebøger
Af Arkivar Paul G. Ørberg

Vonsild tillysningsbog, en efterskrift
Af Hans H. Worsøe

Hans Bang i Bogense d. 1560, med et afsnit om den ældre Bang-slægt i Vendsherred
Af HA og HD Fritz Scbönwandt

Slægten Eichel fra Nordslesvig
Af fhv. socialinspektør Olav Christensen

Middelaldergenealogi og heraldik. Belyst ud fra 4 nyafdækkede våbener i Kværkeby kirke
Af lektor, mag. art. Knud Prange

Fritz Jurgensen (1818-63) Humor og melankoli
Af Overlæge, dr. med. Ib Ostenfeld

Kendte danskeres anetavler: Professor Harald Wcstergaards anetavle
Af Fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen

Rigsarkivets nyere registraturer over privatarkiver
Af Overarkivar, dr. phil. Vello Helk

Nekrolog:

Sven Houmøller 15.12.1916-13.10.1979
Ved Finn H. Blædel

Orientering:

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie for 1979

Hvem forsker Hvad 1979
Ved Wolf Møller

Spørgsmål fra medlemmerne:

Borgmester i Sæby Hans Nielsen (Gram), f. ca. 1590, d. e. 1662
Ved Ove Gram Schioldager

Små meddelelser:

Laurence Gronlund alias Laurits Andreas Grønlund {Sv. Cedergreen Bech)

Rettelser og tilføjelser til Ole Bjørn Krafts anetavle
Ved Henning Jensen

Anmeldelser:

Dansk kunsthåndværker Leksikon I—II
{anmeldt af Hans H. Worsøe)

Foreløbige arkivfortegnelser: De ældre nordslesvigske byarkiver
{anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Privatarkiver: Amtslæge, dr. med. H. Lausten-Thomsen, hans fader, gårdejer Hinrich Thomsen, Roost, og forfædre i Roost
{anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Svenska studenter i Wittenberg
Af Christian Callmer {anmeldt af Vello Helk)

Album academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1732-1830
{anmeldt af VelloHelk)

Erinuringer II
Af Henrik V. Ringsted {anmeldt af Finn H. Blædel)

Kopisten
Af Jørgen Mathiassen {anmeldt af Sv. Cedergreen Bech)

Danske Patricierslægter II
Af Wilhelm von Antoniewitz {anmeldt af Hans H. Worsøe)

forside

Redaktion: 
Finn Andersen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: 97-240

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1984:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

En hosekræmmerslægt fra Hammerum herred
Af Agnes Laustsen

Slagten Outzen/Rostgaard fra Roost gennem 400 år
Af Carl Langholz

Kendte danskeres anetavler XII, Biskop C. F. Balslevs anetavle
Af Gregers Hansen

Tilføjelse til Karen Blixens anetavle
Ved Gregers Hansen

Den bornholmske slægt Dich
Af Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv

Et slagsmål blandt adelsfolk i Helsingør
Af P. Hampton Frosell

Rettelser og tilføjelser til T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932
Af J. Teisen

Slægterne TRA . . . i Frankrig
Af K. Albertsen

Nekrolog:

Finn H. Biædel 3. december 1915-4. maj 1984
Ved Hans H Worsøe

Anmeldelser:

Slægtshistorie - en vejledning
Af Hans H. Worsøe (anmeldt af Erik Kann)

The Philimore Atlas and Index of Parish Registers
(anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Trævlerødder - alternativ slægtshistorie
Af Elo Harfot (anmeldt af Gregers Hansen)

The Dictionary of National Biography 1961-1970
(anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Tingbogsekstrakter fra Thy
Af Torsten Balle (anmeldt af Knud Prange)

Kraks Blå Bog 1984
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Danske Søofficerer 1933-82
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Danske Forstkandidater 1920-1982
(anmeldt af Finn Andersen)

Acta Nationis Germanicae iuristarum 1650-1750
(anmeldt af Vello Helk)

Hvem forsker hvad 1984
(anmeldt af Finn Andersen)

Demographie, Genealogie, Micro-Informatique
Af Jean-Pierre Pélissier (anmeldt af K. Albertsen)

Jødiske begravelser i Danmark 1977-1983
Af Hans Metzon (anmeldt af Finn Andersen)

Meddelelser:

Generalforsamlingen 1984

forside

1980:1

forside

1980:2

forside

1981:1

forside

1981:2

forside

1982:1

forside

1982:2

forside

1983:1

forside

1983:2

forside

1984:1

forside

1984:2

forside

1985:1

forside

1985:2

forside

1986:1

forside

1986:2

forside

1987:1

forside

1987:2

forside

1988:1

forside

1988:2

forside

1989:1

forside

1989:2

 Forside

Redaktion: 
Finn Andersen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1983

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: s. 97-240

Udgivet med støtte fra:
Statens humanistiske forskningsråd

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1983:1

Artikler:

Gamle Knudsens andet ægteskab - 4 francesser og deres slægt
Af fhv. ankechef, cand. jur. H. F. Garde

Polsk musketer - dansk husmand
Af cand. mag. Esben Grangaard

Politikeren redaktør J. H. G. Taubers anetavle
Af fhv. kommunaldirektør, cand. polil. Gregers Hansen

Lidt personalhistorie fra Rydgård og Vedø på Djursland
Af fhv. lektor, mag. art. Aksel Nellemann

En svogerskabstavle
Af civilingeniør B. V. Adsersen

Realitet og mulighed i slægtsforskning »på EDB«
Af stud. mag. Jens-Ivar Mørch

Om Spadeslægten Tarnowski og dens Afstamning
Af fhv. overlæge Curt Eugen Tarnowski

Viet på Svendstrup
Af Skovrider Sv. Bang

Adelsårbogens fremtid
Af lektor, mag. art. Knud Prange

Præster i Lyngå-Skjød sogne
Af afdelingsleder A. Troels Møller

Slægten Richardt I
Af Fiskeeksportør Peter K. Richardt og arkivsekretær Finn Andersen

Småstykker:

Nyt om en præstehustru
Ved Villads Villadsen

Erik Holm Madsen 1927-82
Ved Hans H. Worsøe

Anmeldelser:

Den danske lægestand 1965-1982 
Af Elisabeth Jeppesen m.fl. (anmeldt af Jørgen Peder Glausager)

Den seidelinske slægtsbog 
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Cirkus i Danmark 1-3 
Af Anders Enevig (anmeldt af Finn Andersen)

Tilføjelser og rettelser (tillæg 2) til H. Hjorth-Nielsen »Danske Prokuratorer 1660-1869« 
Af Finn H. Blædel (anmeldt af Finn Andersen)

Kornerup-slægten 1644-1982 
Af Klaus Steen og Ebbe Kornerup (anmeldt af Finn Andersen)

Orientering:

Vedtægter for Hvem forsker Hvad