H. C. Roede, assistent i Rigsarkivet, cand. juris.

Bibliografi:

Fortegnelse over Kandidater med „slesvigsk juridisk“ Examen 1796—1863
Personalhistorisk Tidsskrift 1910, 6. rk. 1. bd. side 167-203