Hector BoeckJohann Friederich Hector Emanuel Boeck, 13.2.1874-5.10.1964, kaptajn, kammerjunker, forfatter.

Bibliografi

Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848—50 og 1864
Personalhistorisk Tidsskrift 1935, 10. række 2. bind 3.-4. hæfte, s. 214-264