Herman Friis, grosserer.

Bibliografi:

Danske og norske studerende i Braunsberg 1578-1694
Personalhistorisk Tidsskrift 1964, 14.rk. 6.bd. 4.hf., s. 192-196

Danske og norske Studenter i Marburg 1653-1830
Personalhistorisk Tidsskrift 1964, 14.rk. 6.bd. 4.hf., s. 197-199