Paul Hennings, 1875-1927, dansk genealog, overretssagfører.

Bibliografi

Elisabeth Hennings, født Buntzen’s, Barndomserindringer
Personalhistorisk Tidsskrift 1926, 8. rk 5. bd. 2. hf., side 81-117