Michael Dupont, cand.mag., Rigsarkivet, beretter om slægtsforskernes anvendelse af godsarkiverne.

 

 

Slægtsforskeren og godsarkiverne

Langt op i det 20. århundrede var Danmark et landbrugssamfund. De fleste danskere har derfor forfædre, der boede på landet og i mange tilfælde var fæstere under et af rigets mange godser. Godserne var en vigtig magtfaktor, og er man af bondeslægt, er godsarkiverne et godt sted at lede. I foredraget vil jeg se nærmere på, hvad man kan finde om sine forfædre i godsernes skifteprotokoller, fæsteprotokoller og lægdsruller. Men der kan findes meget mere i godsarkiverne.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 20.03.2018, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen. Der er gratis adgang til foredraget.

 

Tilmelding

Vi takker for de mange tilmeldinger til foredraget. Salen er fuldt besat og må desværre lukke for yderligere tilmeldinger.