Martin Krieger er professor i nordeuropæisk historie på universitetet i Kiel. Hans primære interesseområder er den kulturelle historie i Østersø-området, tysk-danske relationer og de danske kolonier i Asien fa det 17. til det 19. århundrede. Martin Krieger har tidligere præsenteret udgivelser om den dansk-asiatiske handel i Det Indiske Ocean, om slaveriet på det danske Tranquebar og om hverdagslivet i de europæiske koloniale samfund. For øjeblikket er han i gang med et forskningsprojekt om den danske botaniker Nathaniel Wallich.

Bibliografi

Nathaniel Wallichs karriere i Serampore og Calcutta, 1808-1815 - globalt intellektuelt netværk i kølvandet på Napoleonskrigene
Personalhistorisk Tidsskrift 2014, side 69-86