Michael H. Gelting, født 1951, mag.art. i historie (Aarhus Universitet) 1979, fil.dr. h.c. (Göteborgs Universitet) 2007. Arkivar ved Rigsarkivet siden 1980, seniorforsker 1997. Orlov 1997-2001 og i den periode lektorvikar ved Institut for Historie, Københavns Universitet. Siden 2007 tillige knyttet til University of Aberdeen som ekstern Professor of Early Scandinavian Studies. Forskningsområder: Den Sorte Død, dels generelt, dels specifikt i Maurienne (Savoyen); Danmarks historie i højmiddelalderen.

Bibliografi

Den Sorte Død
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2, side 161-171