Niels H. Kragh-Nielsen, f. 1939, bibliotekar. Har bl. a. publiceret kronikker i Skalk 1984:1 og 1990:1 samt Sønderjyder i den store krig 1914-1918 (1993).

Bibliografi

Om Søren Norby og hans baggrund
Personalhistorisk Tidsskrift 2000:2, s. 180-205