Foredragsholder: Torben Albret Kristensen, cand.mag., professionel slægtsforsker og underviser

 Torben albret 2

 

 

Præsterne udenfor kirken

Tidligere spillede præsterne en endnu vigtigere rolle i lokalsamfundet, end de gør i dag, blandt andet som formænd for skole- og fattig-kommissionerne, og det har sat sig spor i arkiverne.
Pastoratsarkiverne indeholder også meget andet end kirkebøger, og dette righoldige materiale er værd at se nærmere på - også for slægtsforskere.

 

 

PowerPoint Slides til download

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 08.10.2019, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang til foredraget

 

Tilmelding

Arrangementet er overstået.

 

 

 

Foredragsholder: Michael Dupont, cand.mag.

 Michael Dupont

 

 

Faderskabssager

Alle slægtsforskere har uægteskabelige børn blandt deres aner – ofte forkortet "uægte" børn – men mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den udlagte barnefar og hans forhold til den ugifte mor. Vi skal se på, hvad faderskabssager er, hvordan man finder dem, og hvad de indeholder. Mange af de arkivalier, der skal bruges til at identificere faderskabssager, findes nu i AO.

 

 

PowerPoint-slides til download

 

Tid og sted

Tid: Torsdag den 05.03.2020, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang til foredraget

 

Tilmelding

Foredraget er nu fuldtegnet. Vi takker for din interesse.

 
   

Personalhistorisk Tidsskrift 2019PhT 2019

 

Årets tema er ”Retsplejeloven 1919” i anledning af 100-års jubilæet.
Ud over temaartikler vil der være en lang række spændende artikler om arkivalier, slægter og personer.

 

Efter boglanceringen er der foredrag.

 

 

 

 

Foredragsholder: Ph.D Jørgen Mikkelsen, seniorforsker og arkivar, Rigsarkivet

 

 

Retsplejeloven og politiets vækst- og reformperiode indtil 2. verdenskrig


Retsplejeloven af 1916, der trådte i kraft i oktober 1919, blev til i en periode, hvor det danske politi oplevede en stærk vækst og professionalisering, og loven fik stor indflydelse på denne udvikling. Foredraget, der bygger på min artikel til årets nummer af Personalhistorisk Tidsskift, peger på nogle vigtige aspekter i den konfliktfyldte udvikling fra begyndelsen af 1900-tallet til 2. verdenskrig. Mange af de myndigheder og foreninger, som så dagens lys i disse år, har efterladt sig store mængder arkivalier, hvoraf en del har betydelig personalhistorisk værdi.

Foredraget og artiklen indeholder derfor også en præsentation af nogle af disse arkivgrupper.

 

Bogmarked

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie afholder i fællesskab med Rigsarkivet, Kildeskriftselskabet, Heraldisk Selskab og Dansk Historisk Fællesråd et stort bogmarked i Harsdorffsalen i Rigsarkivet. Der sælges ud af boglagrene til billige penge, og bøgerne er udvalgt med slægtsforskere, personalhistorikere, lokalhistorikere og heraldikere for øje. Der vil desuden være muligt at erhverve et større antal antikvariske udgaver af Personalhistorisk Tidsskrift på markedet.

Se boglisten her

NB: Bogmarkedet er åbent fra kl. 16:30 - 18:00. Undgå venligst at benytte dørklokken til Tøjhusgade 1 før kl. 16:30, hvis du alene ønsker at komme til bogmarkedet. Dørklokken vil ellers forstyrre igangværende aktiviteter i Harsdorffsalen.

 
 

 

Tid og sted

Tid: Torsdag den 12.12.2019, kl. 15:30 - 18:00

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang, men til foredraget er tilmelding nødvendig.

 

Tilmelding

Arrangementet er afholdt.

 
   

Foredragsholder: Tommy P. Christensen, kulturhistoriker, cand.mag.

 Torben albret 2

 

 

Slægtsforskeren og aviserne

Siden 1600-tallet er der blevet udsendt aviser i Danmark, og deres anvendelsesmuligheder for slægtsforskning er emnet for dette foredrag.
Efter en kort gennemgang af de danske avisers historie fokuseres der på de stofområder i aviserne, der kan være af interesse i slægtsforskningen samt de metodiske problemer ved at anvende aviser som kilde. Endelig gennemgås de almindeligste hjælpemidler ved opsporingen af de gamle aviser samt adgangen til Statens Avissamling via nettet (: Mediestream aviser).


Om foredragsholderen
Kulturhistorikeren Tommy P. Christensen (f.1955) har været redaktør på Personalhistorisk Tidsskrift, og er nu redaktør for tidsskriftets anmeldersektion.
Han er forfatter til lærebogen "Styr på rødderne? Introduktion til slægtforskning" (2018), og har siden 1980'erne undervist i slægtsforskning for begyndere, computergenealogi og webbaseret slægtsforskning, primært for AOF.
Han er æresmedlem af DiS-Danmark (nu Danske Slægtsforskere) og Amager Slægtshistoriske Forening (ASF).
 

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 12.11.2019, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang til foredraget

 

Tilmelding

Arrangementet er nu fuldtegnet.

Vi takker for din interesse.

Arkivar, cand. mag. Michael Dupont fortæller om de mange nye arkivalier, som du har adgang til på din PC

 

 

 Arkivalieronline

Rigtig mange arkivalier findes på Arkivalieronline, hvor de kan bruges ganske gratis. Og der findes meget mere end bare kirkebøger og folketællinger!

Kom og få en mundsmag af det nyeste nye inden for slægtsforskning på nettet - vi skal bl.a. se på lægdsruller, faderskabssager og ejendomshistorie.

 

 

Tilmelding

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Tid: Tirsdag den 20.09.2016, kl. 15:30 - 16:30

Foredraget har fundet sted.

 

Præsentation

Michael Dupont har velvilligt stillet PowerPoint præsentationen fra foredraget til rådighed.

Download som PowerPoint: Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere.pptx

Download som PDF dokument: Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere.pdf