Personalhistorisk Tidsskrift udgives af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie og sendes til alle medlemmer af Samfundet.

Hvis du interesserer dig for bare ét af disse emner, kan du have glæde af Personalhistorisk Tidsskrift:

Levnedsbeskrivelse og familiehistorie
Biografier og erindringer
Litteratur og litteraturhistorie
Kunsthistorie og antikviteter
Heraldik og sigillografi
Demografi og slægtsforskning
Mennesker og deres familieforhold
Topografi og lokalhistorie

Personalhistorisk Tidsskrift er medlem af Foreningen for danske Kulturtidsskrifter

Tidsskriftet er udkommet siden 1880.

Go to top