Indkaldelse til Samfundets ordinære generalforsamling 2017

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab og fastsættelse af kontingent

5) Valg af formand

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Indkomne forslag

10) Eventuelt

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 25.04.2017 kl. 16:30

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

 

Dokumenter

Bestyrelsens beretning

Regnskab for året 2016

Referat fra generalforsamlingen

 

Foredrag efter generalforsamlingen

Hvem fik de bedste karakterer: H.C. Andersen, Niels Bohr, Jens Otto Krag eller din slægt

Dr. phil. Erik Nørr beretter om gymnasier, realskoler og mellemskoler gennem 250 år

 

 

Foredraget handler om latinskoler og gymnasier, real- og mellemskoler fra 1739, hvor to tredjedele af latinskolerne blev lukket, og indtil 1970’erne, hvor der sidste gang blev afholdt realeksamen. År 1900 tog i alt 400 studentereksamen, i 1975 mere end 13.000. Hvor længe skulle alle have latin, og hvornår blev engelsk indført som fag? Hvad var undervisningens formål - almen dannelse eller forberedelse til Universitetet? Hvordan blev lærerne uddannet og ansat? Hvornår fik pigerne adgang til de højere skoler, og måtte lærerne slå eleverne? Foredraget gennemgår også karakterskalaerne fra den Ørstedske skala til 13-skalaen. Hvordan klarede kendte og mere ukendte elever sig? Jeg vil også fortælle om trykte og utrykte kilder til skolernes historie.

Alle er velkommen. Arrangementet forventes afsluttet ca. kl 18:30

Generalforsamlingen er afholdt