forside

Årgang:
84. årgang
14. række 6. bind 1.-2. hefte

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-64 + 40 s.

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1964:1-2

Artikler:

Lidt om Weyses husholderske og tjener
Af amanuensis, cand. jur.Erik Reitzel-Nielsen

Om skuespillerinden Caroline Halle
Af arkitekt Ole Brusendorff

Fåborg latinskoles lærere
Ved adjunkt, cand. mag. Carl E. Jørgensen

Slægten Mølmark
Af kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuld;mægtig E. Juel-Hansen

Danske og holstenske Studenter ved Universitetet i Ingolstadt, Landshut og München 1772—1872
Ved grosserer H. Friis †

Nekrolog:

Gunnar Carlquist
Ved kgl. ordenshistoriograf, administrator, dr. phil.Albert Fabritius

Henning Emil Hjorth-Nielsen
Ved kgl. ordenshistoriograf, administrator, dr. phil. Albert Fabritius

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1962
Ved redaktør Niels Friis.