Formænd siden 1879

2016 -         : Arkivar, cand. mag. Michael Dupont

2012 - 2016: Cand. mag. Tommy P. Christensen

2002 - 2012: Arkivsekretær Birgit Flemming Larsen

1993 - 2002: Ekspeditionssekretær Finn Andersen

1980 - 1993: Landsarkivar, cand. mag. Hans H. Worsøe

1979 - 1980: Fungerende formand ekspeditionssekretær Finn H Blædel

1966 - 1979: Afdelingsbibliotekar Svend Houmøller

1958 - 1966: Kgl. ordenshistoriograf, administrator, dr. phil. Albert Fabritius

1949 - 1957: Kgl. ordenshistoriograf, overarkivar, dr. theol. Bjørn Kornerup

1917 - 1948: Kgl. ordenshistoriograf, dr. phil. Louis Bobé

1904 - 1917: Arkivar A. Thiset

1901 - 1903: Rigsarkivar C. F. Bricka

1885 - 1901: Amtmand M. H. Rosenørn

1879 - 1885: Kabinetssekretær J. P. Trap