forside

Årgang:
86. årgang
15. række 1. bind 3. hæfte

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 33-112

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1966:3

Artikler:

Jesuitereleven Jacob Falster og hans stambog
Af arkivar, dr. phil. Vello Helk:

Den Collinske familiebibel
Af administrator, dr. phil. Albert Fabritius

Af sognepræst Jacob Stampes optegnelser
Af førstelærer H. K. Kristensen

En dansk-norsk familie Toft
Af postmester C. Klitgaard

Slægten Storm fra Håstrup, samt nogle supplerende oplysninger om Poul Jacobsen »Kinafarer«'s slægt
Af civilingeniør Palle Gravesen