forside

Årgang:
86. årgang
15. række 1. bind 4. hæfte

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 113-224 og 1-42

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1966:4

Artikler:

Slægtsgaardsarkivet gennem 25 år
Af arkivar P. K. Hofmansen

Grevskabslæge Peder Abraham Kruuses selvbiografi 1800-1816
Af arkivar, mag. art. Knud Prange

Rasmus Other og Ambrosius Stub
Af overarkivar, dr. phil. Erik Kroman

Orientering:

Orientering

Fortegnelse over medlemmer pr. 1. januar 1967

Regnskab for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie 1965

Små meddelelser:

Lidt nyt om »Tårepersen«s forfatter

Ole Faxøes petitum

En flugt 1808

Lasson - Seemann - Udsen - Sommer

Nekrologer:

Arild Falk-Jensen
Ved Albert Fabritius

Alfred Larsen
Ved Albert Fabritius

Anmeldelser:

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse
Af Harald Jørgensen (anmeldt af Vibeke Nielsen)

Vestjyske adelsfolk
Af Carsten Teilman Hald (anmeldt af Albert Fabritius)

Memoirer og Breve. Ny udg. bd. I-VI
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Den unge Bröchner
Af S. V. Rasmussen (anmeldt af Valdemar Hansen)

Min lykkelige barndom
Af Jens Kruuse (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Stamtavle over Efterkommere - i fire Generationer - af Etatsraad, Overlæge Lorenz Lorck
Af M. L. V. Lorck (Albert Fabritius)

Fra fire kongers tid
Af J. P. Trap (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Wilhelm Adolph Worsøes slægtsbog
Af Hans H. Worsøe og Henning Aarup (anmeldt af Albert Fabritius)

Spørgsmål fra medlemmerne:

Gudenus

Hvass

Fernström

Ældre hæfter

Register:

Register
Ved fuldmægtig Finn H. Biædel

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1964
Ved redaktør Niels Friis.