forside

Årgang:
92. årgang
15. række 6. bind 1. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: 1-120

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1972:1

Artikler:

Anders Andersen Viborgs slægtsoptegnelser
Af pastor em. Gudmund Kelstrup:

Digteren Conrad von Hövelen (1630-89)
Af Arkivar, dr. phil. Vello Helk

Patricierslægten Schumacher fra Haderslev
Af socialinspektør Olav Christensen

Illumstudier IV. Iver Hansen og hans efterkommere
Af civilingeniør Palle Gravesen

Rettelser og tilføjelser til Illumstudier I—III

Spørgsmål og svar

 Spørgsmål og svar

Små meddelelser:

Johann Ludwig von Erlach
Ved Finn Friis

Orientering:

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1971

Anmeldelser:

La généalogie
Af Pierre Durye
(anmeldt af K. Albertsen)

Von Kirchenbuchverkartung zum Ortsippenbuch
(anmeldt af K. Albertsen)

Biografiske tidsskriftartikler
Af Sv. Houmøller (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Arkivalier over borgerskaber og næringstilladelser
(anmeldt af Ole Degn)

Godsarkiver I ryttergodser
(anmeldt af Ole Degn)

Livet i Ribe 1560-1700
Af Ole Degn (anmeldt af Paul G. Ørberg)

Komedianter og skuespillere
Af Gunnar Sandfeld (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Orgelbygning i Danmark
Af Niels Friis (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Familiehistorie - Slesvig-Holsten
(anmeldt af E. Wigelsen Bruun)

Hans Christian Andersen and the Romantic Theatre
(anmeldt af H. Topsøe-Jensen)

Kaperkaptajn Ole Andersens efterkommere
Af Poul Andersen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Fra Bestemor Heibergs tid
Af Johanne Marie Worsøe (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Vi
Af Grethe Heltberg (anmeldt af H. Topsøe-Jensen)

En konservativ politikers erindringer
Af Ole Bjørn Kraft (anmeldt af Finn H. Biædel)

Etatsråd E. M. Møller og hans efterslægt
Af Esbjørn Hiort (anmeldt af Hans H. Worsøe)