forside

Årgang:
80. årgang
14. række 4. bind 1.-2. hefte

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-60 + 40 s.

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1962:1-2

Artikler:

Brev fra London, skrevet 1820 af Mendel Levin Nathanson
Kommenteret af sektionsingeniør Inuk Luplau Janssen

Generalguvernør Adrian Benoni Bentzon og hans vestindiske Efterkommere
Af kontorchef, cand jur. H. F. Garde

Danske studerende ved Set. Andrews i Skotland 1595—1610 med et tillæg om de studerende i Oxford 1603—22
Ved arkivar, cand. mag. Harald Ilsøe

Slægten Hallager fra Sydvestsjælland
Ved fuldmægtig Finn H.Blædel

Danske og norske studerende ved Universitetet i Frankfurt a. d. O.1506—1811
Ved grosserer H. Friis

Slægten Lindam
Ved kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen

Meddelelser:

Samfundets regnskab for 1961

Nekrolog:

O. H. Clementsen
Ved afdelingsbibliotekar Sven Houmøller

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1960
Ved redaktør Niels Friis