forside

Årgang:
93. årgang
16. række 1. bind 1. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: I-XI og 1-106

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1973:1

Artikler:

Breve fra H. C. Knudsen, St. Croix, til J. G. Adler
Af kontorchef H. F. Garde

Den dansk-norske slægt Rosted
Af ekspeditionssekretær Finn H. Biædel:

Fortegnelse over almindelig biografi og stater 1948-1972, med tillæg: Skolejubilæumsskrifter 1948-1972
Af arkivar Hans H. Worsøe

Nekrolog:

Niels Friis (1904-1973)
Ved Sven Houmøller

Orientering:

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1972

Spørgsmål fra medlemmerne:

Siegumfeldt og Gøtsche. Rosenqvist

Anmeldelser:

Dansk historisk årsbibliografi 1967. Introduktion til historie. Faglitteratur
Af Bente Pedersen (anmeldt af Harry Christensen)

Methodological problems of a family reconstitution study
Af Poul Thestrup (anmeldt af K. Albertsen)

Att byta samhällsklass
Af Sten Carlsson (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Befolkningsudviklingen på Fur 1801-1834
Af Benny Brinch (anmeldt af K. Albertsen)

Västsvensk genealogi och personhistoria
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Familienarchive in öffentlichem und privatem Besitz
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Fyns stifts kirkebøger
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Rasmus Pedersen Thestrups stambog
Ved Helge Søgaard (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Festskrift til Povl Bagge
(anmeldt af Paul G. Ørberg)

Den seidelinske slægtsbog III
Af Mogens Seidelin (anmeldt af Albert Fabritius)

Jyden han æ stærk aa sej
Af Kai Holm (anmeldt af Finn H. Blædel)

Familien Hornhaver i Frederiksværk 1756-1830
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Niels og Sidse og deres efterslægt
Af Chr. Weinreich (Hans H. Worsøe)

Viggo Starcke: Triumf eller fiasko?
(anmeldt af Finn H. Blædel)

Støv skal du blive. På spor af Niels Steensen
Af Karl Bjarnhof (anmeldt af Vello Helk)

Romance for valdhorn
Af Ole Wivel (anmeldt af Henning Paulsen)

Fra Povl Pop til Poul Pagh
Af Svend B. Olesen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Register:

Fortegnelse over medlemmer af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

Restbeholdning af ældre hæfter af Personalhistorisk Tidsskrift