Forside

Redaktion: 
Thit Birk Petersen (ansv. redaktør)
Cecilie Damgaard Carlsen
Rune Larsen
Birgitte Pantmann
Nina Etting Pentz
Henriette Kragh Jacobsen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk og norsk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 256 sider

Udgivet med støtte fra:
Statens Kunstfond
Alfred Good's Fond

 

Navneregister 2014

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

 

2014 er 200-året for adskillesen af Danmark og Norge. I Norge anses 1814 for at være jubelåret, hvor de fik egen grundlov. I Danmark er tabet af Norge forbigået i stilhed ofte overskygget af Københavns bombardement, Slaget på Reden og landets engagement i Napoleonskrigen.

I denne bog sættes der fokus på de dansk-norske skæbner før og efter adskillesen i 1814. I 5 artikler analyseres og diskuteres personalhistorier, skæbner og samhørighed de to lande imellem. Både danske, norske og tyske forfattere har bidraget i denne bog, og variationen i artikler er bred og inspirerende. 

Indhold:

Forord

Velkommen til Personalhistorisk Tidsskrift 2014

Temaartikler:

Historisk indledning
Af Thit Birk Petersen

Dansk-norsk samhandel i 1700-1800-tallet
Af Jørgen Mikkelsen

Christian Magnus Falsen, 1814 og den norske Grunnloven
Af Marthe Hommerstad

Nathaniel Wallichs karriere i Serampore og Calcutta, 1808-1815
Af Martin Krieger

Jakten på Peter Dahl – biografen som detektiv
Af Finn-Einar Eliasen

De urene kvinder eller »det glemte ritual«
Af Mette Ahlefeldt-Laurvig

Øvrige artikler

Den dobbelte utroskab
Af Jan Søttrup

Statsminister Helle Thorning-Schmidts anetavle
Af Ole Bech Knudsen

1700-tallets kvindeideal igennem ligprædikener
Af Louise Olsen

Anmeldelser

Gården på væggen – om gårdmalere i Nordjylland
Af Niels Bendsen (anmeldt af Henriette Kragh Jacobsen)

En Dødsnat + novellen Ved Lars Skrædders sygeseng, med efterord af Hans Otto Jørgensen
Af Marie Bregendahl (anmeldt af Andreas Kragh Jacobsen)

Danske soldater i Første Verdenskrig. Med forord af Claus Bundgård Christensen
Breve hjem. (anmeldt af Flemming Borg Nielsen)

Axel & Margaretha: A Royal Couple
Af Randi Buchwaldt og Ted Rosvall (anmeldt Trond Norén Isaksen)

Dagligliv i 1800-tallets JYLLAND – Evald Tang Kristensen om mennesker og landskaber
Ved Palle Ove Christiansen (anmeldt af Charlotte Lindhardt)

Fra Krig og Fred
Ved Michael Hesselholt Clemmesen (red.) Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1. (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Ett medium för visuell bildning. Kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum 1850-1950
Af Anna Dahlgren (anmeldt af Tommy P. Christensen)

1814 – krig, nederlag, frihed. Danmark-Norge under Napoleonskrigene
Af Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottosen (anmeldt af Thit Birk Petersen)

Thorkild Juncker – stor industrileder i det 20. århundrede
Af Birgitte Juncker (anmeldt af Charlotte Lindhardt)

Marias breve – brevsamling fra 1. Verdenskrig af Maria Rasmussen
Ved Louise Klinge (red) (anmeldt af Thit Birk Petersen)

Solskin for det sorte muld. Om slægt og folk
Af Ove Korsgaard (Charlotte Lindhardt)

Visdom og gamle arkivalier – Festskrift til Svend Ahrensbach i anledning af hans 60-års fødselsdag 10. november 2013
Ved Adam Jon Kronegh og Michael Dupont (red.) (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Dansk Skolehistorie. Da skolen tog form 1780-1850
Af Christian Larsen, Erik Nørr & Pernille Sonne (anmeldt af Harry Haue)

Herremanden. En adelig families storhed og fald
Af Jesper Laursen og Eva Schmidt (anmeldt af Stella Borne Mikkelsen)

Rejsen til Amerika. Drømmen om et nyt liv. Fortællingen om de danske udvandrere
Af Ole Sønnichsen (anmeldt af Henriette Kragh Jacobsen)

Luksus. Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede
Af Mikkel Venborg Pedersen (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Orientering fra bestyrelsen

Generalforsamling 2014

Årsregnskab 2013

Indkaldelse til generalforsamling

Register

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 2014