forside

Årgang:
98. årgang
16. række 6. bind 2. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 121-231

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1978:2

Artikler:

Hvorledes kan man følge sin slægts eller sin gårds historie bagud fra Christian 5.s matrikel
Af arkivar, cand. mag. Thelma Jexlev

Två skånska arvskiften under 1300-talet
Af friherre Åke Thott

Rosborg-slægten. Stamtavle over familien Rosborg fra Rosborggård i Mønsted sogn
Af overlærer Erik Broch

3 brødre Scheel og deres nærmeste efterslægt II (fortsat)
Af pastor Elith Olesen

Nye oplysninger om slægten Toxværd
Af husholdningslærerinde Inge Carlsen

Småstykker

Orientering

Rettelser til Margit Mogensen: Det danske landsbysamfund ca. 1660-1870

Rettelser til Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkr. 1695 og hans efterslægt.

Tilbud til medlemmerne (Dr. phil. Albert Fabritius' disputats, restoplag)

Anmeldelser

In Search of Ancestry
Af Gerald Hamilton-Edwards (anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Danske domme 1375-1662. De private domssamlinger.  I. 1375-1553 (nr. 1-198).
Ved Erik Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole Fenger (anmeldt af Henning Heilesen)

Vejledende Arkivregistraturer XXI: Københavns Universitets Arkiv 1479-ca. 1910
(anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Lærestole og Lærere ved Københavns Universitet 1537-1977
Af Ejvind Slottved (anmeldt af Vello Helk)

Lokalhistorisk Vejviser 1978
Af Vibeke Nielsen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976
Af Jul. Margolinsky (anmeldt af Hans Metzon)

Slægtsmappe for slægten Facius
Af Georg M. Facius (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Sognepræst, konsistorialråd Søren Peter Lassen. Slægtsregister
Ved Jens A. Lassen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Slægten Posselt fra Reformationstiden til vore dage. Fotografisk optryk m. supplement
Af Otto Grunth Posselt (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Undervisningsminister M. R. Hartlings erindringer
(anmeldt af Finn H. Blædel)

Register

Register

ved adjunkt Chr. A. Iuul