forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)
Lisa Elsbøll (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: s. 129-287

Udgivet med støtte fra:
Tipsmidlerne
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1994:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

 

Artikler:

Natmænd og rakkere i Vendsyssel.Nogle af mine forfædre og deres bestilling som natmænd
Af Ole H. Jensen

Et lejlighedsfund - eller 3 gange Mimerich
Af Steffen Hove

Helstatens skarprettere - og deres skiftende ægteskabsforbindelser i 1600- og 1700-tallet
Af Egill Snorrason

Bødler, rakkere og natmandsfolk - en selektiv bibliografi
Af Tommy P.Christensen

Vaccinationernes velsignede bivirkninger- for slægtsforskere
Af Lisbeth Ulsøe

De statslige arkivers publikationer 1993 - en oversigt
Af Grethe Ilsøe

Orientering:

Generalforsamling 1994

SSF’s Weekendkursus 1995

Nordisk konference 1996

Småstykker:

Skamstøtten ved Sæd
Af Lone Nørmark, Danmark-Kort, P1, DR

Halv-kusine
Af Chr. Gandil

Debat:

Enhjørningen Corfitz Ulfeldt - en kommentar til Vello Helk
Af Steffen Heiberg

Anmeldelser:

Danmarks Riges Medaljer og Hæderstegn.The Decorations and Medals of Denmark. 1670 - 1990
Af Lars Stevnsborg (anmeldt af Nils G. Bartholdy)

Danske Billetter. Lokale nødpengesedler fra Napoleonskrigenes tid 1807-16. Danmark, Hertugdømmerne og Færøerne
Af Finn Grandt-Nielsen (anmeldt af Gert Posselt)

Gammel og fattig.Skøn og ret i den tidlige alderdomsforsorg 1891 - 1922
Af Nete Balslev Wingender (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Danskere i Midtvesten.Elk Horn-Kimballton Bosættelsen 1870-1925
Af Jette Mackintosh (anmeldt af Harald Runblom)

Fra grubehus til grillbar.Horsens i 1000 år
Af Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring (anmeldt af Niels Kayser Nielsen)

Køge Bys Borgere 1753- En kollektiv biografi. Festskrift til Landsarkivar Grethe Ilsøei anledning af 60 års-dagen den 21. maj 1993
Af Finn Andersen m.f1. (anmeldt af Lisbeth Ulsøe)

Lübecker Lebensläufe aus neun Jahrhunderten
Ved Alken Bruns (ed.) (anmeldt af Linn Grandt-Nielsen)

Sønderjyder i den store krig 1914-1918.Sønderjyske billeder. 4. udg.
Af Niels H. Kragh-Nielsen (anmeldt af Gustav Svenning Pedersen)

Slægtsbog for Familien fra Amdal (Nørrebroen).Niels P. Larsen’s Aner og Efterslægt
Af Jens Larsen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Mine damer og herrer - nej- mine kære slægtninge!
Af Leif A. Henriques (anmeldt af Poul Steen)

In The Web
Af Peter Hall (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Godt klaret, Sofie! 12 historiske fortællinger
Af Tage Kaarsted (anmeldt af Hans H. Worsøe)

En frigørelseshistorie.Margrethe Vullum 1846-1918
Af Hanne Engberg (anmeldt af Ning de Coninck-Smith)

Asta Nielsen - filmens dronning
Af Inger Byrjalsen (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Mellem linierne.Thorkild Hansen som historie-fortæller
Af Mikael Jalving (anmeldt af Jens Henrik Tiemroth)

Landmandsliv 1815 til 1855.J.A. Hofman (Bang)s erindringer og breve
Af Finn Stendal Pedersen (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Længe Siden. Erindringer
Af Solvejg Bjerre (anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

Usporlige veje. Erindringer
Af Aage Nørfelt (Ning de Coninek-Smith)

I Fredens Tjeneste
Af C.D.O. Lunn (anmeldt af Gustav Svenning Pedersen)

Afdeling KK. Årsskrift 1993 for Frihedsmuseets Venner
Af Jørgen Jespersen (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Øvrige bøger, årsskrifter m.m. modtaget i 1993/94: