forside

Årgang:
87-88. årgang
15. række 2. bind 3. hæfte

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 81-160 og s. 1-44

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68:3

Nekrolog;

Kammerherre, hofjægermester, Hans Lensbaron Berner Schilden Holsten
Ved Albert Fabritius

Artikler:

Alexander Traegaard. Dansk-tysk guld- och silversmed på 1600-tallet
Af kapten Kurt G. Trägårdh

Kromand i Them Sievert Thomsen og hans slægt. »Grå«, »Grønne« og »Blå« Lunds fælles ahner
Af fru Asta Paulsen

Universitetets ridefoged i Roskilde Christen Knudsen og hans nærmeste efterkommere
Af kontorchef H. F. Garde

Orientering:

Regnskab for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie 1967

Orientering

Anmeldelser:

Familiengeschichtliche Bibliographie Bd. XI
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygninger indtil ca. 1872
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

De nørrejyske landdistrikters rets- og politikredse indtil 1956
(anmeldt af F. S. Grove-Stephensen)

Århus-mosaik
Af Emanuel Sejr (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Le descendance naturelle de Napoléon 1er
Af Joseph Valynseele (anmeldt af Albert Fabritius)

Kalender över ointroducerad adels förening 1967
(anmeldt Knud Prange)

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1966
Ved redaktør Niels Friis.

Personahistorisk Tidsskrift. Indhold 87-88. Årgang (15. række 2. Bind) 1967-68
Ved Hans H. Worsøe