forside

Årgang:
90. årgang
15. række 4. bind 1. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: I-X og 1-102

  

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1970:1

 

Dødsfald i Danmark i Aaret 1968

Artikler:

Det personalhistoriske materiale i de ældre dele af det kongelige danske landhusholdningsselskabs arkiv
Af arkivar, cand. mag. Ole Degn

Hans Speil til Juelskov - Børge Rosenkrans til Ørup - Niels Pedersen Galt til Ingelstad. Studier over virkningerne af den adelige gældstiftelse omkring 1600
Af professor dr. phil. E. Ladewig Petersen

Grene af omslagsforvalter, rådmand i Haderslev Gottfriedt Schrøders efterslægt
Af socialinspektør Olav Christensen

Holger Pax' rejsedagbog
Af arkivar, dr. phil. Vello Helk

Nogle bemærkninger om borgmester på Christianshavn Hans Sørensen(1607-1674)
Af fængselsinspektør, cand. jur. F. Hellborn

Efterladte optegnelser af sognepræst, dr. theol. Ernst V. Kolthoff
Af fuldmægtig Finn H. Blædel

Danskar som utvandrat till Kapprovinsen från slutet av 1600-talet til början av 1800-talet
Af Kapten Kurt G. Trägårdh

Små meddelelser:

En gådefuld Tycho Brahe forsker

Orientering:

Regnskab for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie 1969

Orientering

Anmeldelser:

How to find my German ancestors
Af Heinz F. Friederichs (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Folketællingen 1845
Af J. Elklit (anmeldt af K. Albertsen)

Teater i Norge
Af Eli Ansteinsson (anmeldt af Kirsten-Elisabeth Høgsbro)

Ejdersted Provstis Præstehistorie til 1864
Af Aage Dahl (anmeldt af H. Heilesen)

Nachkommen Gorm des Alten I
Af S. Otto Brenner (anmeldt af Knud Prange)

Fundats for Caspar Peter Bügels familiestiftelse
(anmeldt af Sven Houmøller)

Forskellige slægtshistoriske arbejder
Af Harald Møller (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Hans Christensen Juhl og hustru
Af Preben Krarup (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Martin A. Hansen I-II
Af Ole Wivel (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Erindringer I-II
Af Grethe Heltberg (anmeldt af H. Topsøe-Jensen)

Den lange vej
Af Aage Marcus (anmeldt af Finn H. Biædel)

Erindringsbilleder
Af H. G. Olrik (anmeldt af Finn H. Biædel)

Ung mand fra trediverne
Af Jens Otto Krag (anmeldt af Finn H. Biædel)

Dreng i Holte
Af Gunnar Sandfeld (anmeldt af Finn H. Biædel)

Register:

Fortegnelse over medlemmer

Tillæg:

Dødsfald i Danmark i Aaret 1968
Ved Niels Friis