forside

Årgang:
83. årgang
14. række 5. bind 1.-2. hefte

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-52 + 39 s.

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1963:1-2

Artikler:

Havde Henrik Pontoppidan jødisk eller sydlandsk blod i sine aarer?
Af biskop H. Øllgaard

Danske, norske og slesvig-holstenske Studenter ved Universitetet i Leipzig 1709—1809
Ved grosserer H. Friis †

Danske og norske Studenter ved Universiteterne i Deventer og Duisburg
Ved grosserer H. Friis †

Klubvært Jacob Drejer’s Hustrus Slægt, Slægten Ebbesen, samt nogleOplysninger om en Slægt From
Af kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen

Meddelelser:

Generalforsamling

Love for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie

Anmeldelser:

Håndbog i slægtsforskning
Af Albert Fabritius og Harald Hatt (anmeldt af T. Vogel-Jørgensen)

Paa Orlogstogt til Vestindien for 100 Aar siden. Breve fra H. G. F. Garde 1851- 52, 1867-68 og 1872-73
Ved H. F. Garde (anmeldt af H, Topsøe-Jensen)

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1961
Ved redaktør Niels Friis.